cao su Sa Thầy

Vì an toàn vườn cây trong mùa chống cháy

CSVNO – Trực chiến 24/24 giờ, chia ca tuần tra canh gác tại tất cả các điểm nóng, có những thời điểm phải canh gác ngoài vườn cây 4-5 ngày chưa về nhà, những bữa