cao su Sa Thầy

Sẻ chia sau bão

CSVNO – Trong 3 ngày từ 25 – 27/11, đoàn công tác của Công ty CPCS Sa Thầy và Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray đến thăm, chia sẻ, động viên và

20/10 – Vui như nữ Sa Thầy

CSVNO –  Trong các ngày từ 17 đến 20/10, khắc phục khó khăn do yếu tố thời tiết, chị em nữ Cao su Sa Thầy đã có dịp 20/10 thật ý nghĩa và nhiều niềm

Mừng ngày Quốc khánh nơi biên giới

CSVNO – Trong các ngày từ 1 – 2/9, Công ty CPCS Sa Thầy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực, chào mừng ngày Quốc khánh 2/9. Mặc dù điều kiện

Sẻ chia sau bão

CSVNO – Trong 3 ngày từ 25 – 27/11, đoàn công tác của Công ty CPCS Sa Thầy và Công ty TNHH MTV Cao su

20/10 – Vui như nữ Sa Thầy

CSVNO –  Trong các ngày từ 17 đến 20/10, khắc phục khó khăn do yếu tố thời tiết, chị em nữ Cao su Sa Thầy

Sẻ chia sau bão

CSVNO – Trong 3 ngày từ 25 – 27/11, đoàn công tác của Công ty CPCS Sa Thầy và Công