cao su Sa Thầy

Cao su Sa Thầy phát động Tháng công nhân

CSVNO – Công đoàn Công ty CP Cao su Sa Thầy đã tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm