cao su Sa Thầy

Trung thu đặc biệt nơi biên giới

CSVNO – Có một trung thu đặc biệt, không có đội múa lân giúp vui, trẻ em không được tập trung đông ở các địa điểm để nhận quà, không có các trò chơi dân

Cao su Sa Thầy: Trao yêu thương, gửi niềm tin

CSVNO – Tuyển dụng, hỗ trợ, động viên tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động mới yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị là mục tiêu mà Công ty

Tháng công nhân tại biên giới Ia H’Drai

CSVNO – Tập trung hướng về cơ sở, chăm lo tốt cho nhân dân và người lao động trên địa bàn bằng các việc làm, hành động thiết thực và ý nghĩa để người lao