Cổ đông ghi nhận sự nỗ lực của VRG trong khó khăn

CSVN – Với việc VRG vượt qua khó khăn năm 2019 và chia cổ tức 6%, hầu hết các cổ đông đều ghi nhận, tin tưởng vào ban lãnh đạo, ban điều hành của VRG.

Cổ đông nêu ý kiến tại Đại hội Cổ đông VRG – Công ty cổ phần năm 2020

Với mức lợi nhuận 2019, VRG đã đảm bảo chia cổ tức cho các cổ đông như kế hoạch bằng 6%/vốn điều lệ trong điều kiện hết sức khó khăn thực sự là một nỗ lực rất lớn, thể hiện sự cộng đồng trách nhiệm của Hội đồng quản trị, ban điều hành, lãnh đạo và toàn thể NLĐ toàn VRG.

Cổ đông chúng tôi tin tưởng với truyền thống vượt khó, đoàn kết cộng với các chiến lược phát triển bền vững trong thời gian tới, nâng cao hiệu quả chất lượng quản trị danh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch và hiệu quả. Với sự nỗ lực của toàn ngành, tin tưởng Tập đoàn sẽ vượt khó và đạt được những kết quả khả quan.”

Cổ đông Trần Xuân Việt

“Theo dõi thông qua các kênh thông tin, cổ đông chúng tôi được biết mặc dù còn nhiều khó khăn, song Tập đoàn đã có những chiến lược phát triển hiệu quả như phát huy hiệu quả sử dụng đất, tập trung đầu tư vào các ngành nghề, lĩnh vực chính về chế biến gỗ cao su, khu công nghiệp trên đất cao su, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao… Chúng tôi tin tưởng vào sự hiệu quả của ban điều hành, trong thời gian tới sẽ tạo đà tăng tốc, phát triển trong năm 2020 và những năm tiếp theo.”

Cổ đông Trần Thị Kim Dung

“Cổ đông chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng vào Tập đoàn, với những tín hiệu và động thái mới hoạt động công khai minh bạch, hiệu quả. Cùng với những chủ trương, giải pháp, chiến lược điều hành và các kế hoạch được triển khai cụ thể, kịp thời theo từng giai đoạn, chính là điều kiện tiên quyết nâng cao sức cạnh tranh. Đó là những tín hiệu quan trọng, những chiến lược phát triển đúng đắn trong thời gian tới. Tin tưởng VRG sẽ phát triển bền vững, đảm bảo mục tiêu lợi nhuận kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.”

Cổ đông Lê Thanh Hùng

“Năm 2019, VRG đã hoàn thành mục tiêu chia cổ tức 6% cho cổ đông theo kế hoạch đề ra. Đây thực sự là sự nỗ lực rất lớn. Trong bối cảnh năm 2020 vẫn còn nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid -19, diễn biến thời tiết khó lường, khó khăn về thị trường…đặc biệt là khó khăn về cuộc chiến thương mại giữa các nước lớn, tuy nhiên, với phương châm “thay đổi để phát triển bền vững” của Tập đoàn, cổ đông tin tưởng rằng với sự đoàn kết, với truyền thống vượt khó, sự điều hành hiệu quả sẽ hoàn thành kế hoạch năm 2020.

Đặc biệt việc chuyển từ Upcom sang niêm yết trên sàn HoSE đánh dấu bước ngoặt quan trọng lớn trong việc tham gia thị trường chứng khoán sẽ mang lại nhiều lợi thế cho Tập đoàn. Tin tưởng trong thời gian tới, VRG sẽ thu hút các nhà đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, tăng cường vị thế trên thị trường.”

Cổ đông Phan Như Bích
BÌNH AN (ghi)