Ngành nông nghiệp tiếp tục có 10 mặt hàng kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD

CSVNO – Đây là thông tin tại Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 của Bộ NN&PTNT, ngày 26/12. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường tham dự chỉ đạo Hội nghị.
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Văn phòng đại diện Bộ NN&PTNT phía Nam (135 Pater
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Văn phòng đại diện Bộ NN&PTNT phía Nam

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh năm 2016, sản xuất nông, lâm và thủy sản phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, ngành NN&PTNT đã luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và hỗ trợ kịp thời của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành và địa phương; sự chung sức, đồng hành và sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp và bà con nông dân trên cả nước; và thông tin, tuyên truyền kịp thời của các cơ quan truyền thông. Đồng thời, ngành đã nỗ lực bám sát thực tiễn, chỉ đạo quyết liệt, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu gắn với xây dựng nông thôn mới.

Năm 2016, ngành nông nghiệp đã góp phần ổn định đời sống, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân và phát triển đất nước. Cơ cấu sản xuất tiếp tục được điều chỉnh phù hợp với định hướng tái cơ cấu và thích ứng với biến đổi khí hậu; sản xuất được duy trì trong điều kiện thiên tai khắc nghiệt; xuất khẩu tăng cao, tăng trưởng ngành được phục hồi.

GDP toàn ngành đã tăng 1,2% so với năm 2015; giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) tăng 1,44%, trong đó: Trồng trọt giảm 0,9%, chăn nuôi tăng 5,4%; lâm nghiệp tăng 6,17%; thuỷ sản tăng 2,91%. Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt khoảng 32,1 tỷ USD, tăng 5,4% so với năm 2015; tiếp tục duy trì được 10 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ USD trở lên.

Sản lượng cao su Việt Nam năm 2016 đạt 1,013 triệu tấn (tăng 715 tấn so với năm 2015) và là một trong 10 mặt hàng chủ lực của ngành nông nghiệp VN.

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai rộng khắp, đạt mục tiêu đề ra; các nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo được quan tâm thực hiện. Đến cuối năm 2016, cả nước có 2.235 xã đạt chuẩn nông thôn mới (hoàn thành mục tiêu có 25% số xã đạt chuẩn năm 2016).

TGĐ VRG trần Ngọc Thuận và Chủ tịch HĐTV VRG Võ Sỹ Lực t
TGĐ VRG trần Ngọc Thuận và Chủ tịch HĐTV VRG Võ Sỹ Lực (thứ hai, thứ ba từ phải qua) tham dự Hội nghị

Năm 2017 là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế – xã hội của quốc gia và Kế hoạch phát triển ngành 5 năm 2016 – 2020. Toàn ngành nông nghiệp tiếp tục thực hiện mục tiêu “Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn trên cơ sở phát huy các lợi thế so sánh và tổ chức lại sản xuất; nâng cao khả năng cạnh tranh cao, thu nhập và cải thiện đời sống của dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường”.

Phấn đấu năm 2017 tốc độ tăng trường ngành đạt khoảng 2,5 – 2,8%, giá trị sản xuất tăng 3-3,2%, kim ngạch xuất khẩu khoảng 32-32,5 tỷ USD; Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,45%.  Tỷ lệ xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới từ 28 – 30%. Năm 2017, Bộ tiếp tục chọn là năm cao điểm hành động về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ ra ngành NN&PTNT vẫn còn một số hạn chế như: năng suất lao động còn thấp, thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm còn nhiều bất cập, các yếu tố đầu vào của ngành như phân bón, giống chưa được quản lý tốt, thương mại điện tử trong nông nghiệp chưa phát triển đáng kể, nhiều địa phương chưa quan tâm đến phát triển nông thôn mới. Nạn chặt phá rừng là vấn đề lớn, đe dọa sự phát triển của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nông nghiệp công nghệ cao, chú trọng đến giá trị xuất khẩu hơn là lượng xuất khẩu thô và chú ý đến vấn đề xây dựng thương hiệu gắn với chỉ dẫn địa lý.

Ngành NN&PTNT cần đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp từ chiều rộng sang chiều sâu, tăng cường liên kết sản xuất trong nông nghiệp, phát triển mạnh công nghiệp chế biến, tiếp tục đầu tư hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn…

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh năm 2017 sẽ là năm có nhiều thách thức lớn với ngành NN&PTNT. Ngành NN&PTNT sẽ tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố, các thành phần kinh tế với quyết tâm cao nhất hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Ngọc Cẩm