Đề xuất tặng cờ thi đua Chính phủ cho Cao su Bình Long

CSVNO – Ngày 15/12, tại Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh, Khối thi đua Đông Nam Bộ 2 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2021

Khối thi đua Miền Đông Nam Bộ 2 gồm 5 đơn vị: Cao su Đồng Nai, Lộc Ninh, Bình Long, Dầu Tiếng, Bà Rịa. Tổng diện tích cao su toàn khối đang quản lý 92.049,31 ha, tổng số lao động là 17.103 người.

Năm 2020, tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong Khối gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid và tình hình thời tiết diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, các đơn vị đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện kế hoạch SXKD được giao.

Theo đó, tính đến hết tháng 11, sản lượng toàn khối đạt 77.721 tấn, đạt 83% kế hoạch năm. Tiêu biểu dẫn đầu khối về sản lượng là Cao su Bình Long (đạt 90,26%), Cao su Lộc Ninh (đạt 84,5%).Về doanh thu, toàn Khối thực hiện được 4.717,678 tỷ đồng, đạt 93,7% kế hoạch. Toàn khối nộp ngân sách nhà nước 671,324 đồng, đạt 81,39% kế hoạch năm. Trong đó có 2 đơn vị đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nộp ngân sách là Cao su Bà Rịa (vượt 64%), Cao su Bình Long (vượt 7%).

Toàn cảnh Hội nghị

Trong bối cảnh giá mủ thấp, doanh thu từ cao su sụt giảm nhưng hầu hết các thành viên trong Khối vẫn đảm bảo chăm lo tốt đời sống và thu nhập cho người lao động. Thu nhập bình quân từ 7,9 triệu đồng/người/tháng trở lên. Các chế độ chính sách đối với người lao động được thực hiện đầy đủ, đúng theo quy định.

Đạt được kết quả trên là nhờ các đơn vị thành viên trong khối đã áp dụng nhiều biện pháp trong tổ chức sản xuất, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp có hiệu quả trong sản xuất và phục vụ sản xuất.

Các đơn vị trong khối đã chú trọng công tác tổ chức phát động và khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua tại  đơn vị. Trong đó tập trung vào các phong trào như: thâm canh tăng năng suất sản lượng, thi đua trồng mới đảm bảo tỷ lệ cây sống 100%, phong trào nâng cao chất lượng sản phẩm, phong trào sản lượng cao – chất lượng tốt – tay nghề giỏi, và phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm…

Ông Nguyễn Văn Minh – Phó TGĐ Cao su Dầu Tiếng đóng góp ý kiến tại hội nghị

Bên cạnh hoạt động SXKD và chăm lo cho NLĐ, hoạt động xã hội – từ thiện tại địa phương luôn được các đơn vị hưởng ứng tích cực. Năm 2020, Khối đã xây dựng 1 căn nhà Đại đoàn kết cho công nhân Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh có hoàn cảnh khó khăn.

Cao su Đồng Nai bàn giao khối trưởng năm 2021 cho Cao su Lộc Ninh

Tại hội nghị, Cao su Đồng Nai đã bàn giao khối trưởng cho Cao su Lộc Ninh, đồng thời bầu khối phó năm 2021 là Cao su Dầu Tiếng.

ĐÀO PHONG