MDF VRG Kiên Giang cần xây dựng phương án sản xuất linh hoạt, chủ động ngay từ đầu năm

CSVNO – Ngày 1 và 2/2 vừa qua TGĐ VRG Lê Thanh Hưng và đoàn công tác đã có chuyến thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Kiên Giang.

TGĐ VRG Lê Thanh Hưng (Đứng thứ 4 từ phải qua) và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại dự án Rừng Hòn Đất của công ty

Đoàn công tác đã có buổi làm việc, nghe báo cáo về tình hình hoạt động SXKD trong năm qua, cũng như phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và những năm tới của công ty.

Lãnh đạo công ty giới thiệu với đoàn công tác về dự án rừng trồng nguyên liệu của nhà máy

Theo đó, năm 2022 sản lượng sản xuất của công ty đạt trên 129 nghìn m3 ván HDF/MDF, vượt 30% kế hoạch (KH), sản lượng tiêu thụ đạt trên 125 nghìn m3, vượt trên 27% KH. Giá bán bình quân trên 6 triệu đồng/m3, mang lại doanh thu cho công ty trong năm qua đạt gần 870 tỷ đồng, vượt 34% KH. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 33 tỷ đồng, vượt 33% KH, nộp ngân sách Nhà nước gần 45 tỷ đồng, đạt 100% KH, đảm bảo thu nhập bình của hơn 300 lao động đạt trên gần 10 triệu đồng/người/tháng.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Đội bảo vệ và chăm sóc rừng tại dự án Rừng Hòn Đất

Sau khi nghe báo cáo, thay mặt lãnh đạo VRG ông Lê Thanh Hưng đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả đã đạt được của công ty trong năm vừa qua. Ông đề nghị lãnh đạo, ban điều hành công ty cần nỗ lực hơn nữa trong việc xây dựng kế hoạch kịch bản điều hành hoạt động SXKD trong những năm tiếp theo.

Đối với diện tích rừng được địa phương giao quản lý, công ty cần gấp rút xây dựng phương án điều chỉnh sao cho phù hợp với thực tế để có cơ sở làm việc với tỉnh nhằm đi đến thống nhất xây dựng phương án đầu tư trồng, khai thác và phát triển nguồn nguyên liệu bền vững cho nhà máy.

Ông nhấn mạnh, “Về lâu dài công ty cần nghiên cứu xây dựng mô hình, bộ máy tổ chức thực hiện dự án rừng, từ khâu xây lắp nông nghiệp, trồng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng. Cần chấm dứt việc giao khoán cho các đơn vị bên ngoài vì rủi ro là rất lớn cho dự án. Tiếp tục bám sát các nội dung đã làm việc với tỉnh và các sở ban ngành về dự án trồng rừng nguyên liệu của nhà máy, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai được nhà nước giao. Xây dựng phương án sản xuất linh hoạt, chủ động ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2023, phát huy mọi nguồn lực, duy trì công ty phát triển bền vững”.

PV