Phát động phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm

CSVNO – Ngày 28/9, VRG, Công đoàn CSVN đã ban hành văn bản số 626 liên tịch giữa VRG và Công đoàn CSVN về việc phát động phong trào thi đua nước rút hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2020.

Tăng cường áp dụng tiến bộ kỹ thuật trên vườn cây nhằm tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động. Ảnh: Ngô Công Hoàng.

Phong trào thi đua nước rút nhằm động viên NLĐ phát huy truyền thống thi đua yêu nước, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức phấn đấu thi đua, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn trong bối cảnh nền kinh tế thế giới bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid – 19, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh của công ty và VRG năm 2020.

Nội dung phong trào thi đua tập trung vào một số nội dung chính, cụ thể: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”, “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, “Xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa”.

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sử dụng đất, đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho NLĐ; Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thi đua lập thành tích chào mừng 123 năm cây cao su có mặt tại Việt Nam và 91 năm ngày truyền thống ngành cao su.

Vận động NLĐ tiếp tục xây dựng nếp sống văn hóa gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tổ chức phong trào thi đua, tổng kết và biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Về khen thưởng trong phong trào này, trên cơ sở báo cáo nhanh của các đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng được giao về trước kế hoạch, Ban lãnh đạo VRG sẽ trao tặng bằng khen và thư khen kèm theo tiền thưởng cho các đơn vị vượt kế hoạch theo quy định.

Đối với Công đoàn CSVN, căn cứ vào thời gian vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch sản lượn khai thác cao su và quy mô diện tích khai thác của từng đơn vị, Công đoàn CSVN sẽ tặng bằng khen, kèm theo tiền tưởng cho những đơn vị về trước kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Thời gian phát động phong trào thi đua nước rút tính từ ngày 1/10 đến 31/12/2020.

MINH NHIÊN