Cao su Đồng Nai: Đã có 3 nông trường về trước kế hoạch

CSVNO – Tính đến cuối tháng 11/2014 TCT Cao su Đồng Nai đã có 3 nông trường về trước kế hoạch là Nông trường Trảng Bom, Ông Quế và Túc Trưng.
Ngày 25/11, nông trường Ông Quế tổ chức lễ công bố hoàn thành kế hoạch khai thác mủ năm 2014.
Ngày 25/11, nông trường Ông Quế tổ chức lễ công bố hoàn thành kế hoạch khai thác mủ năm 2014.

Còn lại 9 nông trường đều thực hiện trên 90% so kế hoạch năm. Trong đó Nông trường Ông Quế đã khai thác được 3.293 tấn, vượt 143 tấn so kế hoạch năm và về trước kế hoạch 38 ngày, Nông trường Túc Trưng khai thác được 2.495 tấn, vượt 45 tấn so kế hoạch năm và về trước kế hoạch 35 ngày. Dự kiến đến ngày 16/12/2014 TCT Cao su Đồng Nai khai thác trên 28.500 tấn cao su đạt 100% kế hoạch năm và công bố hoàn thành kế hoạch năm 2014 trước thời gian 13 ngày.

Trong buổi lễ ra quân trồng mới và khai thác mủ cao su năm 2014, các nông trường thuộc Tổng Công ty cao su Đồng Nai đã ký kết thi đua vượt 5% kế hoạch sản lượng. Với quyết tâm này, cán bộ, công nhân lao động trong Tổng Công ty đã khắc phục những khó khăn do giá bán cao su giảm sâu, tiền lương và các khoản chi phí khác  đều tiết giảm so năm 2013 và ra sức thi đua bám vườn cây, tận thu sản lượng.

Trong công tác tái canh trồng mới, năm 2014 Tổng Công ty Cao su Đồng Nai đã thực hiện tái canh trồng mới 3.245 ha cao su, qua kiểm tra cuối năm tất cả các vườn cây trồng mới đều phát triển tốt và đạt loại A và A+.

                                                                                                           PV