Gỗ Thuận An thi đua nâng cao năng suất, hiệu quả và tiết kiệm

CSVNO – Đó là mục tiêu thi đua  đến năm 2020 của khu vực trực tiếp sản xuất Công ty CP Chế biến Gỗ Thuận An đưa ra tại Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2010-2014) , ngày 12/3.
Ông Nguyễn  Tiến Đức - TV HĐTV tặng cờ thi đua xuất sắc cho đơn vị
Ông Nguyễn Tiến Đức – Thành viên HĐTV VRG tặng cờ thi đua xuất sắc cho đơn vị

   Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) luôn là động lực to lớn giúp tập thể CNLĐ và Ban giám đốc công ty vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, kế hoạch SXKD của Hội đồng quản trị công ty giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh và phát triển.

   Để tổ chức tốt phong trào TĐYN trong LĐSX đạt kết quả cao, Ban GĐ công ty đã phối hợp cùng tổ chức Công đoàn cơ sở xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, biện pháp và đối tượng tham gia thi đua. Giải pháp quan trọng và hiệu quả để phong trào thi đua trong LĐSX, lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, thi đua tiết kiệm trong sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm… đã  nâng cao hiệu quả  trong SXKD, duy trì và phát triển sản xuất, tạo ra nhiều lợi nhuận góp phần xây dựng đơn vị  phát triển vững mạnh và chăm lo tốt đời sống NLĐ.

Ông Phan Tấn Hải - Phó Chủ tịch TT Công đoàn Cao su VN (bên phài) và ông Trần Quang Vinh - Chủ tịch Công đoàn tặng Bằng khen
Ông Phan Tấn Hải – Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su VN (thứ 6 từ trái qua) và ông Trần Quang Vinh – Chủ tịch Công đoàn tặng Bằng khen cho các cá nhân xuất sắc.

 Tại Hội nghị, ông Trần Văn Đá – GĐ công ty cho rằng, thông qua phong trào TĐYN của đơn vị đã tạo ra một động lực to lớn giúp tập thể CNVC-LĐ đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, chung sức cùng doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu SXKD của đơn vị trong 5 năm vừa qua.

“Có thể thấy rằng, công nhân ấm no thì công ty phát triển. Trong những năm qua, công tác thi đua được coi như một nhiệm vụ, một nội dung  quan trọng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của đơn vị. Công ty tồn tại và phát triển xuất phát từ con người – Yếu tố con người là vô cùng quan trọng, quyết định sự thành công của công ty….”, ông Trần Văn Đá nhấn mạnh.

Chính vì thế, phong trào thi đua của đơn vị được tổ chức thường xuyên, dưới nhiều hình thức như: thi đua LĐSX giỏi; thi đua LĐ vượt kế hoạch chỉ tiêu SXKD tháng, quý, năm; thi đua LĐ sáng tạo- cải tiến kỹ thuật; thi đua thực hiện An toàn vệ sinh lao động “Xanh-sạch-đẹp”…

Thành tích thi đua của đơn vị liên tục năm sau cao hơn năm trước, phong trào thi đua lan tỏa từ bộ phận gián tiếp đến các xí nghiệp, phân xưởng. Trong năm 2010-2014 đã có 5 cá nhân điển hình tiên tiến được khen thưởng ở các hình thức: Huân chương Lao động hạng Ba của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen Bộ NN&PTNT; Bằng khen VRG và Công đoàn Cao su Việt Nam. Tập thể đơn vị vinh dự nhận cờ thi đua của VRG và Công đoàn Cao su Việt Nam; 141 cá nhân nhận Bằng khen của VRG về thành tích xuất sắc…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Tiến Đức TV HĐTV VRG trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho bà Lê Thị Xuyến - Phó Giám dđốc công ty
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Tiến Đức – TV HĐTV VRG trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho bà Lê Thị Xuyến – Phó Giám đốc công ty

 Cũng tại Hội nghị Người lao động năm 2015, các đại biểu đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2015. Theo đó, năm 2015, công ty đặt mục tiêu đạt sản lượng sơ chế 39.000m3; sản lượng tinh chế đạt 8.100m3; tổng doanh thu 484,764 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 17,535 tỷ đồng; thu nhập bình quân trên 6 triệu đồng/người/tháng; chi trả cổ tức trên vốn góp 10%…

Tại Hội nghị, bà Lê Thị Xuyến- Phó Giám đốc công ty vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; Cờ thi đua tập thể xuất sắc năm 2014 của VRG và Công đoàn Cao su Việt Nam trao tặng; 3 cá nhận nhận Kỷ niệm chương của VRG và  nhiều Bằng khen của VRG cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2014.

Bài: Nguyễn Lý .Ảnh: Tùng Châu