Tập trung chuẩn bị chu đáo Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IX

CSVNO – Đó là kết luận của đồng chí Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG tại Hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) lần thứ 21, khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, được Đảng bộ VRG tổ chức ngày 30/7.

Quảng cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Bảo – UV BTV Đảng ủy, TGĐ VRG đã báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Theo đó, Tập đoàn triển khai công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 trong bối cảnh ngành cao su đối diện với nhiều khó khăn thách thức do tình hình kinh tế thế giới và trong nước diễn biễn phức tạp, dịch bệnh Covid-19 bùng phát thành đại dịch đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt như sau: sản lượng cao su khai thác ước đạt 84.600 tấn (đạt 23,5% KH năm); sản lượng cao su thu mua ước đạt 15.400 tấn (đạt 21,10% KH năm); sản lượng cao su tiêu thụ ước đạt 97.900 tấn (đạt 22,61% KH năm); sản lượng chế biến gỗ các loại ước đạt 550.000 m3 (đạt 40,15% KH năm), tổng doanh thu ước đạt 6.568 tỷ đồng (đạt 26.65 % KH năm), tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt  1.070 tỷ đồng (đạt 21.56% KH năm). Thu nhập bình quân NLĐ toàn Tập đoàn trong sáu tháng đầu năm 2020 ước đạt gần 5,6 triệu đồng/người/tháng.

Đồng chí Trần Đức Thuận – UB BTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy VRG đã báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong 5 năm qua, cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Tập đoàn đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị và công tác xây dựng Đảng của đảng bộ, chi bộ để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.

Nội dung kiểm tra, giám sát vừa bảo đảm đính toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm. Từ đó, đã có tác dụng cảnh báo, nhắc nhở, phòng ngừa sai phạm; tránh vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Trần Đức Thuận – UB BTV Đảng ủy VRG cũng đã báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành về công tác cán bộ. Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong Đảng bộ Tập đoàn đã bám sát các quan điểm, nguyên tắc của Đảng, đảm bảo đúng quy định và đạt được những kết quả quan trọng.

Đảng bộ Tập đoàn đã rà soát sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các quy định, quy chế về công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quy trình công tác cán bộ được triển khai thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, công khai, minh bạch, khoa học, dân chủ và đúng quy định của Đảng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới được coi trọng, đào tạo, bồi dưỡng gắn với chức danh, quy hoạch và bố trí, sắp xếp cán bộ.

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Tiến Đức – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy VRG đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành khóa VIII nhiệm kỳ 2015 – 2020. Theo đó, được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Đảng và Nhà nước, cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Khối DNTW, sự hỗ trợ của các Ban, Bộ, ngành Trung ương, sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Bộ NN&PTNT, Ủy Ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tập đoàn đã nỗ lực đoàn kết vượt qua khó khăn, với quyết tâm, kinh nghiệm và sự sáng tạo đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ do Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII đề ra.

Đồng chí Trần Công Kha – Phó Bí thư Đảng ủy VRG báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó,quá trình chuẩn bị đại hội, các cấp ủy đã làm tốt công tác phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về Đại hội, qua đó đã nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Đại hội.

Các dự thảo văn kiện Đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, bám sát đề cương hướng dẫn của BTV Đảng ủy Tập đoàn. Nội dung báo cáo chính trị cơ bản đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua và chương trình công tác của đảng bộ, chi bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết, kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chương trình hành động, kế hoạch của Đảng ủy Tập đoàn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG biểu dương các đơn vị đã nỗ lực vượt khó trong 6 tháng đầu năm. Lực lượng lao động đa số đều có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có tinh thần trách nhiệm và ý thức vươn lên, cần cù, năng động, sáng tạo, quyết tâm vượt khó, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 6 tháng cuối năm 2020 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, các đơn vị phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Công tác cán bộ trong thời gian qua được thực hiện nghiêm túc theo Nghị quyết 04-NQ/ĐU ngày 27/5/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn khóa VIII. Kết quả thực hiện chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành khóa VIII cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra.

“Bên cạnh việc tập trung chuẩn bị chu đáo Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IX, 32 cơ sở đảng phải có kịch bản chủ động, tập trung SXKD, duy trì các hoạt động phong trào theo hướng phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. Tiếp tục đánh giá tác động và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cụ thể đối với từng nhóm ngành, từng đơn vị để có giải pháp, phương án ứng phó phù hợp nhằm  hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra năm 2020” – đồng chí Trần Ngọc Thuận nhấn mạnh.

TRẦN HUỲNH