Đẩy mạnh công tác truyền thông

CSVN – VRG vừa ban hành Kế hoạch đẩy mạnh công tác truyền thông giai đoạn 2020 – 2025, nhằm tăng cường và đẩy mạnh công tác truyền thông, giới thiệu thông tin, hình ảnh về hoạt động SXKD của ngành Cao su Việt Nam; làm nổi bật các giá trị, hình ảnh tích cực và truyền thống hào hùng của công nhân cao su; nâng cao ý thức, tình yêu ngành nghề… Xây dựng thương hiệu Cao su Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Báo chí tác nghiệp trên vườn cây cao su. Ảnh: Đào Phong

Theo đó, tuyên truyền các nội dung cơ bản về chiến lược, kế hoạch SXKD và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua. Tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển các ngành nghề chính của Tập đoàn và các định hướng phát triển trong thời gian tới; Quảng bá rộng rãi các sự kiện, văn hóa, thể thao…Thông tin, tuyên truyền những kết quả quan trọng đã đạt được của Tập đoàn và những định hướng phát triển trong thời gian tiếp theo trên các ngành nghề chính của Tập đoàn.

Đẩy mạnh truyền thông thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, sản xuất phóng sự, video clip, thông điệp, tổ chức các chương trình hoạt động, diễn đàn, hội nghị, hội thảo… để giới thiệu hình ảnh VRG. Kết hợp khai thác các trang thông tin điện tử đối ngoại; các website của Tập đoàn, Công đoàn Cao su Việt Nam, Tạp chí Cao su Việt Nam, Hiệp hội Cao su Việt Nam và các website của các đơn vị thành viên phục vụ tuyên truyền hình ảnh VRG.

Đặc biệt, truyền tải các hình ảnh, thông tin về VRG bằng nhiều hình thức khác nhau trên mạng Internet và mạng xã hội; chuyển tải nội dung, tài liệu bản in sang bản điện tử để đưa lên mạng Internet. Sản xuất các clip ngắn đăng phát trên mạng xã hội nhằm cung cấp hình ảnh trực quan, sống động giúp quảng bá hình ảnh VRG. Tăng cường phát triển và quản lý các fanpage, các trang mạng xã hội của VRG và các đơn vị thành viên. Trong đó, nguồn thông tin từ Tạp chí Cao su Việt Nam là nguồn thông tin chính thức để đăng tải tin tức trên các website và fanpace, các mạng xã hội của VRG và các đơn vị thành viên.

Đẩy mạnh công tác hợp tác và triển khai cụ thể hóa chưorng trình hợp tác giữa VRG và Hội Nhà báo TP.HCM bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực.

P.V