Đảng bộ VRG hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

CSVNO – Tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW đã biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ VRG trong năm 2018. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ VRG, VRG đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.
Đ/c Lê Văn Châu và đ/c Trần Ngọc Thuận trao KỶ niệm chương của TW Đảng cho các đ/c thuộc Đảng bộ VRG
Đ/c Lê Văn Châu và đ/c Trần Ngọc Thuận trao Kỷ niệm chương của TW Đảng cho các đ/c thuộc Đảng bộ VRG

Ban thường vụ Đảng ủy Khối đã đánh giá và thống nhất xếp loại Đảng bộ VRG hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. Chiều cùng ngày 14/1, Đảng ủy VRG đã tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự để bầu chức danh phó bí thư Đảng ủy VRG nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Năm 2018, tình hình sản xuất kinh doanh của VRG gặp nhiều khó khăn, thách thức, chính vì vậy ngay từ đầu năm Cấp ủy đã đề ra các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện việc quản lý, điều hành phù hợp với tình hình thực tế.

Bên cạnh đó, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành cao su, tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH lần thứ 4 của BCH TW Đảng khóa XII về tăng cườn xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để đảng viên và CNVC – LĐ toàn VRG chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn.

Đảng bộ VRG nhận Bằng khen tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2018 của Đảng ủy Khối DNTW
Đảng bộ VRG nhận Bằng khen tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2018 của Đảng ủy Khối DNTW

Song song đó thực hiện nhiệm vụ chính trị xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu về kế hoạch sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách, vốn Nhà nước được bảo toàn và phát triển.

Sản lượng khai thác đạt 307.108 tấn (101,9% kế hoạch), sản lượng gỗ các loại 1.286.968m3 (102% kế hoạch), sản lượng găng tay 2.172 triệu cái, sản lượng nệm gối cao su 67.143 cái (113,7% kế hoạch), diện tích cho thuê KCN 378 ha (170% kế hoạch). Tổng doanh thu 22.686 tỷ đồng (103% kế hoạch). Tổng lợi nhuận trước thuế 4.367 tỷ đồng, nộp ngân sách ước thực hiện 2.650 tỷ đồng. Thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng.

Trong năm 2018, Đảng ủy VRG đã nâng cấp 1 tổ chức cơ sở đảng thành Đảng bộ, bổ sung kiện toàn nhân sự cấp ủy trực thuộc 5 ủy viên Ban chấp hành, 1 Bí thư và 1 Phó bí thư, kết nạp 81 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 80 đảng viên dự bị. 32/32 cơ sở đảng và 1.039 đảng viên thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng nghiêm túc, đúng quy định và đạt yêu cầu.

Công tác kiểm tra giám sát luôn được Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy VRG và các cấp ủy cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo. Cấp ủy các cấp ngày càng nâng cao nhận thức và tăng cường việc quán triệt nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của TW, Bộ Chính trị và Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Công tác dân vận và lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể luôn được Đảng ủy VRG quan tâm thực hiện.

Ba tổ chức Đảng nhận cờ trong sạch vững mạnh 5 năm liền (2014 - 2018) của Đảng ủy Khối DNTW
3 tổ chức Đảng nhận cờ trong sạch vững mạnh 5 năm liền (2014 – 2018) của Đảng ủy Khối DNTW

Thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 – 2020. Ngay từ đầu năm, Công đoàn và Đoàn thanh niên đã ban hành hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2018. Công đoàn phối hợp với VRG hướng dẫn các đơn vị tuyên truyền, vận động NLĐ là cổ đông tham gia đóng góp ý kiến cho Đại hội cổ đông, giải thích cho NLĐ hiểu rõ quyền lợi của việc mua cổ phần ưu đãi… trong thời điểm cổ phần hóa.

Đánh giá những kết quả của Đảng bộ VRG năm 2018, đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW nhấn mạnh: “Những kết quả đạt được của Đảng ủy Khối trong năm qua có sự đóng góp không nhỏ của Đảng bộ VRG.  Với sự đoàn kết, quyết tâm của Đảng ủy, Ban lãnh đạo, CBCNV Tập đoàn đã thực hiện tốt, toàn diện trên các mặt về xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị. Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy VRG thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của CB đảng viên, NLĐ kịp thời động viên, tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng, đặc biệt là trong giai đoạn tái cơ cấu doanh nghiệp và cổ phần hóa công ty mẹ VRG.

Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW
Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW

Tham gia và triển khai đầy đủ các đợt học tập, quán triệt nghị quyết do Đảng ủy Khối tổ chức. Hoàn thành đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên năm 2018. Luôn quan tâm đến công tác kiểm tra giám sát, lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra hàng năm. Việc thực hiện nhiệm vụ SXKD gặp nhiều khó khăn nhưng với sự lãnh đạo kịp thời của Đảng ủy, vượt mức các chỉ tiêu đặt ra. Công tác lãnh đạo sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp được đảng ủy VRG thực hiện quyết liệt”.

Bên cạnh đó, đồng chí Lê Văn Châu cũng đề nghị năm 2019 Đảng bộ VRG tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể: “Đảng bộ VRG phải kịp thời tổ chức, phổ biến, quán triệt học tập, xây dựng chương trình hành động, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của TW, Đảng ủy Khối DNTW. Tiếp tục lãnh đạo, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ tái cơ cấu VRG. Xây dựng, triển khai các giải pháp cụ thể  nhằm tăng cường công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên là công nhân trực tiếp, công nhân người đồng bào dân tộc.

Ông Trần Ngọc Thuận - BÍ thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG trao giấy khen cho các tổ chức Đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh 5 năm liền
Ông Trần Ngọc Thuận – BÍ thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG trao giấy khen cho các tổ chức Đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh 5 năm liền

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát trong toàn Đảng bộ. Quán triệt đầy đủ, sâu sắc các chỉ thị, kết luận, nghị quyết của TW về công tác dân vận, đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở.

Tập trung lãnh đạo, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2019 với giải pháp giảm suất đầu tư, tiết giảm chi phí, hạ giá thành, nâng cao công tác phân tích đánh giá thị trường, có kế hoạch chủ động ứng phó kịp thời với môi trường kinh doanh thay đổi.

Nâng cao năng suất lao động, năng lực quản trị doanh nghiệp, tăng cường đầu tư và nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Từng bước thích ứng và tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế”.

5 cá nhân xuất sắc nhận giấy khen của Đảng ủy VRG vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền
5 cá nhân xuất sắc nhận giấy khen của Đảng ủy VRG vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền

Năm 2019 tiếp tục là một năm khó khăn với ngành cao su, chính vì vậy Đảng bộ VRG tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu VRG được Thủ tướng chính phủ phê duyệt. Mở rộng quan hệ với các tổ chức trong và ngoài nước có liên quan để xây dựng mô hình phát triển cao su bền vững. Chỉ đạo các công tác chăm lo đời sống NLĐ…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG đề nghị các cấp ủy đảng trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, đảm bảo tăng trưởng.  Tiếp tục quản lý và tăng cường quản lý đầu tư, chủ động, tích cực, đẩy mạnh tái cơ cấu, hoàn thiện cổ phần hóa và sắp xếp doanh nghiệp.

Đồng thời đ/c nhấn mạnh: “Các đơn vị phải chủ động xây dựng kịch bản điều hành, quản lý riêng, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình. Năm 2019 là năm kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành cao su, tập thể CB.CNVC – LĐ phát huy truyền thống, ra sức thi đua, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, các đơn vị cần phải đảm bảo thu nhập cho NLĐ, quan tâm, hỗ trợ cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn đón Tết đầm ấm, vui tươi, thăm hỏi , động viên gia đình chính sáchnhân dịp Tết đến, Xuân về”.

MINH NHIÊN.Ảnh: VŨ PHONG