Khối thi đua tại Lào: Dự kiến khai thác vượt 12,3%

CSVNO – Vừa qua, tại Công ty CPCS Dầu Tiếng – Việt Lào, Khối thi đua các đơn vị ở Lào đã tiến hành tổ chức sơ tổng kết công tác phong trào thi đua 10 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ còn lại của 2 tháng cuối năm.
Công nhân người Lào khai thác cao su tại vườn cây Công ty CPCS Quasa Geruco. Ảnh: Từ Huy.
Công nhân người Lào khai thác cao su tại vườn cây Công ty CPCS Quasa Geruco. Ảnh: Từ Huy.

Khối có 6 đơn vị thành viên gồm 2 đơn vị ở Campuchia và 4 đơn vị ở Lào. Trong năm qua mặc dù còn nhiều khó khăn, giá cao su xuống thấp, thời tiết không thuận lợi, nguồn lao động tại chỗ chưa đáp ứng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, tuy nhiên, với sự phấn đấu của tập thể CB.CNLĐ trong Khối đã ra sức thi đua lao động sản xuất, khắc phục khó khăn, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị. An ninh trật tự và an toàn xã hội được giữ vững, đời sống CB.CNLĐ được quan tâm, chăm lo.

Trong năm qua các đơn vị trong Khối đã tổ chức phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, phù hợp với đặc điểm thực tế của đơn vị mình và của ngành cao su. Đồng thời phổ biến rộng rãi đến người lao động nội dung đăng ký giao ước thi đua trong Khối.

Với sự cố gắng của tập thể CB.CNLĐ trong Khối, ước thực hiện kế hoạch khai thác là  28.800 tấn, so với chỉ tiêu đạt 112,3%. Công tác chăm sóc vườn cây KTCB được quan tâm chăm sóc bảo đảm đúng quy trình nên vườn cây tăng trưởng tốt.

Tuy giá mủ vẫn ở mức thấp nhưng các đơn vị trong Khối đã cố gắng khắc phục nhằm tìm kiếm thị trường và khách hàng để tiêu thụ sản phẩm bảo đảm đời sống cho người lao động. Bên cạnh đó các đơn vị tiếp tục duy trì và làm tốt công tác chế độ chính sách cho người lao động và thực hiện đầy đủ các thủ tục cho người lao động theo quy định của nước sở tại.

Với những cố gắng của tập thể CB.CNLĐ trong Khối, Hội nghị cũng đề ra nhiệm vụ 2 tháng còn lại của năm 2018 nhằm thực hiện hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, góp phần vào sự thành công chung của Ngành cao su. Đồng thời làm tốt công tác chăm lo cho người lao động nhất là tiền lương, tiền thưởng cuối năm và các chế độ khác.

Các đơn vị đã tổ chức bình xét các danh hiệu thi đua cho các đơn vị trong Khối.

                                                          NGUYỄN MINH DŨNG

                                           (Công ty CPCS Dầu Tiếng – Việt Lào)