Phát động thi đua ngay từ đầu năm 2018

CSVNO – TGĐ VRG và Ban Thường vụ Công đoàn Cao su Việt Nam vừa có thông báo liên tịch về việc phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn Cao su Việt Nam nhiệm kỳ 2018- 2023; Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2018.
Ảnh: Hoàng Công Hùng.
Ảnh: Hoàng Công Hùng.

Phát huy những thành quả đã đạt được năm 2017, đồng thời quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển SXKD của Tập đoàn ngay trong năm đầu tiên hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần; TGĐ VRG và Ban Thường vụ Công đoàn Cao su Việt Nam liên tịch phát động phong trào thi đua trong CB CNVCLĐ lập thành tích cao nhất chào mừng các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước.

Nhằm động viên CB, công chức, viên chức, NLĐ và Đoàn viên Công đoàn phát huy truyền thống thi đua yêu nước, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức phấn đấu thi đua LĐSX, công tác, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kinh tế XH của công ty, đơn vị ngay từ ngày đầu, tháng đầu, quý đầu năm 2018. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua trong CB CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn, chú trọng phong trào thi đua lao động sáng tạo, gắn với phong trào thi đua với việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.

Tập trung thực hiện có hiệu quả chức năng chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của Đoàn viên và NLĐ, thực hiện đầy đủ chính sách cho NLĐ theo quy định của pháp luật, tham gia quản lý có hiệu quả trên tinh thần cộng đồng trách nhiệm giữa tổ chức Công đoàn với chuyên môn quản lý.

[cow_johnson general_float=”center”]Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CB CNVCLĐ, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; “Toàn ngành chung sức tái cơ cấu ngành, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa”; “Phát triển kinh tế gia đình”; “Xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở” chú trọng đợt thi đua cao điểm về trước KH năm 2018, vận động CB CNVCLĐ tích cực tham gia phong trào “Luyện tay nghề – Thi thợ giỏi” các cấp tiến tới Hội thi “Bàn Tay vàng” khai thác mủ cấp Tập đoàn.[/cow_johnson]

Ban TGĐ, Ban chấp hành Công đoàn các đơn vị trực thuộc VRG tập trung lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị thành viên tổ chức phát động phong trào thi đua bằng các hình thức thiết thực, phù hợp tại đơn vị, lôi cuốn sự hưởng ứng tích cực của toàn thể CB CNVCLĐ tham gia bằng những sáng kiến, việc làm hiệu quả cao; chung tay đồng hành cùng DN tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy SXKD phát triển, đảm bảo việc làm, thu nhập cho NLĐ. Chú trọng vận động CB CNVCLĐ tích cực, năng động, sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học và tiến bộ KHKT vào SXKD, công tác, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính.

Bên cạnh đó, phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện cuộc vận động trong thời gian qua, tiếp tục nâng cao nhận thức CB CNVCLĐ về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những tấm gương tiêu biểu trong phong trào “Người tốt, việc tốt”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết TW4 Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện tốt các Bộ Luật mà Quốc hội vừa thông qua, chú trọng tuyên truyền sâu rộng về các chế độ chính sách của Nhà nước; BHXH, BHYT; tiền lương tối thiểu vùng; BHTN; tai nạn lao động…Tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CB CNVCLĐ, vận động NLĐ tích cực hưởng ứng tham gia phong trào VHVN -TDTT; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CB CNVCLĐ; tổ chức tốt “Tháng Công nhân”; “Tháng hành động về An toàn – Vệ sinh lao động” 2018 với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia. Công đoàn các đơn vị chủ động phối kết hợp với chuyên môn tổ chức bình xét danh hiệu “Công nhân Cao su ưu tú”, giải thưởng “Cao su Việt Nam” nhằm tuyên dương nhân kỷ niệm 132 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2018), kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Ngành Cao su Việt Nam.

Theo đó, các đơn vị xây dựng KH phát động phong trào thi đua phù hợp với điều kiện thực tế và triển khai các hoạt động thi đua LĐSX ngay từ đầu năm. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ đặc biệt là tình hình khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm. Vận động CNVCLĐ tự giác, chủ động tiết kiệm vật tư, nguyên, nhiên vật liệu, đẩy mạnh các hoạt động kinh tế gia đình tăng thu nhập, phấn đấu vượt qua những khó khăn trước mắt, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ KH 2018…

Phong trào thi đua tổ chức thành 3 đợt liên tục như sau:

Đợt 1: Từ nay đến 1/5/2018: Với chủ đề “Thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn Cao su Việt Nam, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII”; “Kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Mừng Xuân Mậu Tuất-2018”; “Kỷ niệm 43 năm giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc 30/4/1975-30/4/2018”; “Kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Bác 19/5/1890-19/5/2018)”. Mục tiêu tập trung chăm lo đời sống CB CNVCLĐ trong dịp Tết Nguyên đán 2018; thi đua lập thành tích ngay từ mùa vụ sản xuất và kế hoạch công tác.

Đợt 2: Từ 1/5/2018 – 30/9/2018: Tổ chức các hoạt động “Tháng Công nhân”; “kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2018)”; “Kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9”.

Đợt 3: Từ 1/10/2018-31/12/2018: Tổ chức thi đua nước rút phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn diện KH SXKD, nhiệm vụ chính trị trong năm 2018, tổ chức chuỗi sự kiện trong toàn Tập đoàn chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Ngành Cao su Việt Nam (28/10/1929-28/10/2018).Sau mỗi đợt thi đua, các đơn vị tổ chức sơ kết, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân và gửi báo cáo về VRG, CĐ CSVN.

Các phương tiện thông tin, truyền thông Tập đoàn đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về những kết quả của các phong trào thi đua trong CB CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn, giới thiệu gương điển hình người tốt, việc tốt, nhân điển hình các tập thể, cá nhân xuất sắc…Tổ chức việc bình chọn CB CNVCLĐ có giải pháp sáng kiến trong LĐSX đề nghị Tổng Liên đoàn xét trao giải “Lao động sáng tạo”, việc bình chọn công khai, dân chủ, đúng đối tượng, đảm bảo tiêu chuẩn tiêu biểu xuất sắc để mọi người noi gương, nhân rộng từng đơn vị, tập đoàn, ngành và toàn quốc…

Minh Tâm