Các đơn vị cao su miền núi phía Bắc ký kết giao ước thi đua năm 2023

CSVNO – Ngày 27/11, tại huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu), Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng – Lai Châu, Trưởng Khối thi đua các đơn vị miền núi phía Bắc của VRG  đăng cai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua

Dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Hoàng Uyên – Phó Ban Tuyên giáo thi đua VRG; Ban lãnh đạo 9 đơn vị hoạt động trên địa bàn 6 tỉnh miền núi phía Bắc và 1 đơn vị ngoài nước trong Khối (9 Công ty Cổ phần Cao su: Dầu Tiếng – Lai Châu; Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Lai Châu, Lai Châu II, Dầu Tiếng – Lào Cai, Mường Nhé – Điện Biên, Yên Bái và Công ty TNHH Một thành viên VRG Oudomxay – nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).

Các đơn vị cao su trong Khối có lĩnh vực hoạt động chính là trồng, chăm sóc, khai thác-chế biến, kinh doanh xuất nhập khẩu cao su. Năm 2022, các đơn vị trong Khối được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao quản lý 29.674,30ha. Trong đó, vườn cây kiến thiết cơ bản trên 9.000ha, diện tích khai thác 20.743,69ha; tổng sản lượng mủ khai thác kế hoạch được giao hơn 21 nghìn tấn…

Trong năm, tuy còn gặp nhiều khó khăn, song các đơn vị đã bám sát nội dung giao ước thi đua; quan tâm phát động các phong trào thi đua, công tác an sinh xã hội. Nhờ đó, cán bộ, công nhân viên, người lao động nhiệt tình hưởng ứng, giúp sản lượng khai thác, doanh thu, lợi nhuận dự kiến vượt kế hoạch. Nổi bật về doanh thu có Công ty TNHH Một thành viên VRG Oudomxay, Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng – Lào Cai, Công ty Cổ phần Cao su Yên Bái.

Tạo việc làm ổn định, thường xuyên cho 4.015 cán bộ, công nhân viên, lao động và 825 hộ nhận khoán trong toàn Khối. Thu nhập bình quân ước đạt 5,4 triệu đồng/người/tháng, cao hơn năm 2021 với tỷ lệ 111%. Thực hiện nghiêm, đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp ngân sách đối với Nhà nước ước 19,27 tỷ đồng.

Các đơn vị thể hiện quyết tâm thi đua trong năm 2023

Công tác xây dựng Đảng, hoạt động đoàn thể được quan tâm triển khai, thực hiện. Các đơn vị tích cực tham gia hoạt động xã hội, từ thiện tại địa phương đứng chân. Riêng Khối xây dựng 1 nhà “Đại đoàn kết” cho 1 công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở tại Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng – Lai Châu với số tiền 50 triệu đồng.

Thảo luận tại Hội nghị, đại diện các đơn vị trao đổi, chia sẻ làm rõ thêm khó khăn đặc thù của tỉnh miền núi; tình hình, kết quả sản xuất kinh doanh; kinh nghiệm quản lý, điều hành tổ chức sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội cùng giải pháp triển khai phong trào thi đua năm 2022.

Trên cơ sở đó, năm 2023, các đơn vị trong Khối đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng. Trong đó, hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và chăm sóc vườn cây kiến thiết cơ bản; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên, lao động; tăng cường nghiên cứu, áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất chuyên môn, nghiệp vụ.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Hoàng Uyên – Phó Ban Tuyên giáo Thi đua VRG chia sẻ khó khăn trong hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh của các đơn vị trong Khối. Đồng thời mong muốn: Từ nay đến cuối năm, các đơn vị cố gắng khắc phục khó khăn, có thêm nhiều giải pháp quyết liệt để đạt chỉ tiêu, kế hoạch đã ký kết. Tiếp tục có những sáng kiến, cách làm sáng tạo trong phát động, thực hiện phong trào thi đua của năm 2023 và những năm tiếp theo.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Uyên – Phó Ban Tuyên giáo Thi đua VRG phát biểu tại hội nghị

Trên cơ sở chấm điểm thi đua cùng thảo luận, bình xét và suy tôn tại Hội nghị: đề nghị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tặng Cờ thi đua cho Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên, Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II; đề nghị VRG tặng Cờ thi đua cho Công ty Cổ phần Cao su Sơn La, Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng – Lai Châu và tặng Bằng khen cho Công ty TNHH Một thành viên VRG Oudomxay, Công ty Cổ phần Cao su Mường Nhé – Điện Biên.  

Nhân dịp này, các đơn vị thành viên ký kết nội dung giao ước thi đua năm 2023; bàn giao đơn vị Trưởng, Phó Khối thi đua năm 2023 cho các đơn vị: Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu, Công ty TNHH Một thành viên VRG Oudomxay.

PHƯƠNG LY