Rút ngắn thời gian thẩm định công nhận doanh nghiệp ưu tiên

CSVN – Từ ngày 14/9, Tổng cục Hải quan sẽ áp dụng quy trình mới về thẩm định điều kiện công nhận doanh nghiệp (DN) ưu tiên trong thực hiện thủ tục hải quan, áp dụng chế độ ưu tiên, quản lý DN ưu tiên.
Doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu
Doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu

Theo đó, thời gian thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận DN ưu tiên được rút ngắn 10 ngày so với quy định trước đây.

Trong quy trình thẩm định, công nhận DN ưu tiên, Tổng cục Hải quan nêu rõ, thời gian thẩm định hồ sơ tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ đề nghị công nhận DN ưu tiên (rút ngắn được 10 ngày so với quy định trước đây). Thời gian để thẩm định thực tế là không quá 3 ngày đối với trường hợp không phải kiểm tra sau thông quan tại trụ sở DN để đánh giá tuân thủ pháp luật (rút ngắn 12 ngày so với quy trình cũ).

P.V