Công trình Dây chuyền 2 MDF VRG Quảng Trị được tôn vinh tiêu biểu 2011 – 2015

CSVN – Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) vừa tổ chức Lễ tuyên dương các công trình, sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước và cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2011 – 2015.
Trao thưởng tại lễ tôn vinh.
Trao thưởng tại lễ tôn vinh.

Trong 62 công trình, sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu được lựa chọn, có công trình Nhà máy Gỗ MDF VRG Quảng Trị dây chuyền 2, Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị (trực thuộc VRG). Trước đó, công trình Nhà máy Gỗ MDF VRG Quảng Trị dây chuyền 2 cũng được vinh danh 10 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

P.V