Nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn sản xuất

CSVNO – Đây là đề nghị của ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT VRG tại Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2021 Viện Nghiên cứu Cao su VN tổ chức ngày 22/1

Ông Lê Thanh Tú trao khen thưởng cho các cá nhân tại hội nghị

Trong thời gian tới, Viện cần chủ động nghiên cứu các đề tài khoa học gắn với thực tiễn sản xuất của VRG tại các vùng miền, sắp xếp lại công tác tổ chức, bên cạnh nghiên cứu khoa học cần đẩy mạnh, nỗ lực sản xuất, chuyển giao khoa học công nghệ để có nguồn thu, nâng cao đời sống NLĐ, Chủ tịch HĐQT VRG chỉ đạo.

Năm 2020 vẫn là một năm khó khăn đối với hoạt đọng của toàn Viện trên tất cả các lĩnh vực từ nghiên cứu KHCN, chuyển giao kỹ thuật, đến sản xuất thực nghiệm…Do giá mủ cao su tiếp tục có xu hướng giảm, duy trì ở mức thấp và thiếu ổn định, cộng với sự tác động của thời tiết, thiếu hụt lao động…đã ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của đơn vị.

Trước những khó khăn đó, Ban lãnh đạo Viện đã chỉ đạo, đề ra các giải pháp tăng cường quản lý, tiết kiệm, tiết giảm suất đầu tư, nâng cao chất lượng nghiên cứu, quản lý giá thành…Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực Viện đã cơ bản thực hiện tốt hoàn thành các kế hoạch Tập đoàn giao.

Ông Trần Ngọc Thuận trao khen thưởng cho cá nhân đạt Chiến sĩ thi đua của Uỷ ban QLVNN tại DN

Viện đang quản lý sử dụng 1.518,10 ha đất. Tiền lương bình quân hơn 7,5 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập bình quân gần 8 triệu đồng/người/tháng.

Công tác Nghiên cứu Khoa học công nghệ là nhiệm vụ trọng tâm của Viện. Trong năm 2020, viện tiếp tục thực hiện 5 đề tài cấp Tập đoàn, thực hiện 7 đề tài nghiên cứu phối hợp với các công ty trong Tập đoàn; Đề xuất 3 đề tài/dự án nghiên cứu cấp Bộ NN&PTNT…Phối hợp Ban QLKT VRG biên soạn sửa đổi Quy trình kỹ thuật cây cao su 2020.

Ông Phan Thành Dũng- Viện trưởng Viện trao khen thưởng cho các cá nhân, tập thể tại hội nghị

Doanh thu từ hoạt động tư vấn và chuyển giao kỹ thuật đạt 46 tỷ đồng, đạt 102%KH. Thực hiện trả lương kịp thời, trang bị bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ và mọi chế độ cho NLĐ đầy đủ.

Khen thưởng tại hội nghị

Với những kết quả đã đạt được, có 1 cá nhân được Uỷ ban QL vốn Nhà nước tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua; 2 tập thể và 2 cá nhân được nhận bằng khen của UB QLVNN tại DN; 4 đơn vị nhận danh hiệu tập thể LĐ Xuất sắc; 5 tập thể và 8 cá nhân nhận bằng khen của VRG; 16 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở…

Các cá nhân được khen thưởng

Năm 2021, Viện đặt ra chiến lược phát triển, tiếp tục tái cơ cấu, công tác đào tạo, chuyên giao khoa học công nghệ tiếp tục chú trọng. Tổng doanh thu dự kiến 2021 là 79,50 tỷ đồng. Tiếp tục chăm lo tốt đời sống NLĐ.

MINH TÂM