Cao su Chư Prông phát triển toàn diện và bền vững

CSVNO – Với sản lượng được giao 7.540 tấn, kết thúc năm công ty đã khai thác được hơn 9.053 tấn, đạt 120,1% kế hoạch, về đích sớm 52 ngày và là đơn vị về đích sớm thứ 2 trong ngành, Cao su Chư Prông đã được lãnh đạo VRG và địa phương đánh giá rất cao tại Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2022 được tổ chức vào sáng 7/2.

Lãnh đạo VRG trao cờ của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho công ty

Doanh thu của công ty trong năm qua trên 378,6 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế 75,7 tỷ đồng, đạt 114,5% kế hoạch. Thu nhập bình quân của NLĐ 8,2 triệu đồng/người/tháng. Nộp ngân sách Nhà nước 37,5 tỷ đồng, đạt 110,2% kế hoạch.

Ngoài ra, công ty còn thực hiện tốt các chế độ cho NLĐ như bảo hộ lao động, bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, ăn giữa ca…

Dự Hội nghị, ông Lê Thanh Hưng – TGĐ VRG cho rằng kết quả hoạt động của công ty năm 2022 là những con số ấn tượng thể hiện công ty đang trưởng thành về mọi mặt, phát triển toàn diện và bền vững.

Đại diện lãnh đạo công ty đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của tỉnh Gia Lai

Trong năm, công tác chăm lo cho NLĐ được công ty quan tâm đúng mức, các chế độ, chính sách cho NLĐ được thực hiện đầy đủ. Bên cạnh đó, công ty luôn có cơ chế khen thưởng hàng tháng, hàng quý để kịp thời động viên và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, công nhân và NLĐ. Công tác an sinh xã hội, từ thiện cũng được chú ý thực hiện với tổng số tiền chi cho hoạt động này là hơn 5 tỷ đồng.

Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn CSVN trao Cờ thi đua cho Công đoàn công ty

Phát huy những kết quả đáng phấn khởi đã đạt được, trong năm 2023, công ty phấn đấu sản lượng khai thác đạt 9.240 tấn trở lên; tổng doanh thu đạt 450 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 100 tỷ đồng; tái canh thành công 198ha với tỷ lệ cây sống đạt 100%; thu nhập bình quân của NLĐ từ 8 – 8,5 triệu đồng/người/tháng trở lên.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai tặng cờ thi đua bảo vệ an ninh trật tự cho công ty

Nhân dịp này, công ty đã vinh dự được Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tặng Cờ thi đua xuất sắc, 2 tập thể và 5 cá nhân được tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.

Ông Lê Thanh Hưng – TGĐ VRG tặng bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc

Bên cạnh đó, công ty còn được UBND tỉnh Gia Lai tặng cờ thi đua xuất sắc; Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công an tỉnh, VRG và Công đoàn CSVN tặng cờ thi đua, bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022.

Lãnh đạo công ty tặng cờ thi đua xuất sắc cho Nông trường Thống Nhất
VĂN VĨNH