khối thi đua

Khối Campuchia 1 hoàn thành tốt mục tiêu kép

CSVNO – Ngày 24/11, Khối thi đua Campuchia 1 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021. Các chỉ tiêu ước