Giải quyết khiếu nại của 107 hộ dân về đất trồng cao su tại Kon Tum

CSVNO – Thành ủy, UBND TP Kon Tum, các cơ quan chức năng và đại diện Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum vừa tổ chức đối thoại với các hộ dân khiếu nại về đất trồng cao su.
Đối thoại giữa người dân và chính quyền địa phương
Đối thoại giữa người dân và chính quyền địa phương

Theo trình bày của 107 hộ dân thì nguồn gốc diện tích đất các hộ khiếu nại là do khai hoang, sản xuất từ năm 1994 và sử dụng đến khi UBND tỉnh Kon Tum có chủ trương thu hồi giao cho Công ty Cao su Kon Tum trồng cao su vào các năm 1996, 1997, 1998. Tuy nhiên, qua xác minh chỉ có 47 hộ cung cấp được Quyết định giao đất năm 1994 của UBND thị xã Kon Tum (cũ) số hộ còn lại không cung cấp được bất kỳ loại giấy tờ nào để chứng minh nguồn gốc đất, không xác định được diện tích đất được giao có nằm trong vị trí khiếu nại hay không.

Sau khi lắng nghe các ý kiến của dân, UBND TP Kon Tum báo cáo kết quả xác minh và giải thích rõ cho các hộ dân về nguồn gốc, diện tích khu vực đất các hộ khiếu nại đòi công nhận và cấp quyền sử dụng đất cùng một số văn bản của UBND tỉnh liên quan đến việc cấp đất khu vực trồng cao su trên địa bàn P.Trần Hưng Đạo do Công ty Cao su Kon Tum quản lí, được UBND tỉnh cấp quyền sử dụng đất.

Trên cơ sở kiểm tra thực tế hiện trạng đất, hồ sơ chi trả đền bù đất, hoa màu trên đất và các văn bản của Công ty Cao su Kon Tum, của UBND tỉnh về việc thu hồi và giao đất cho Công ty Cao su trồng tại địa bàn xã Hòa Bình (nay chia tách thành P.Trần Hưng Đạo), diện tích đất các hộ khiếu nại đang được Công ty Cao su Kon Tum cho các hộ dân nhận khoán, chăm sóc vườn cây.

Như vậy, việc khiếu nại đòi công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất được UBND tỉnh thu hồi và giao cho Công ty Cao su Kon Tum thuê từ năm 1998 của các hộ dân là không có cơ sở để xem xét. Những vấn đề khác liên quan đến đất đai ở khu vực này sẽ được thành phố xem xét giải quyết theo thẩm quyền và pháp luật.

Kim Sơn