Đảng bộ Cao su Điện Biên tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc

CSVNO – Từ ngày 9 – 12/11, 4 chi bộ thuộc Đảng bộ Công ty CPCS Điện Biên đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025 theo đúng tiến độ thời gian, nội dung quy định của Đảng bộ VRG và kế hoạch của Đảng ủy công ty.

Chi ủy Chi bộ Văn phòng công ty ra mắt đại hội

Đại hội 4 chi bộ Văn phòng công ty, Nông trường Mường Chà, Nông trường Điện Biên, Nông trường Tuần Giáo là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Qua đó, Đảng bộ công ty đã thể hiện được tính tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời đảm bảo về mặt thời gian theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, đúng trình tự thủ tục, có uy tín cao.

Chi ủy Chi bộ NT Tuần Giáo ra mắt đại hội

Thông qua Đại hội, các chi bộ đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, kiểm điểm sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Trên cơ sở đó các chi bộ đã đưa ra những ưu điểm và hạn chế, nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2022-2025 trên tất cả các mặt công tác, như: công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD tại đơn vị, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị – xã hội và công tác xây dựng Đảng gắn với tình hình thực tế tại cơ sở.      

Chi ủy Chi bộ NT Mường Chà ra mắt đại hội

 Đại hội đã đã sáng suốt lựa chọn cấp ủy đại diện cho ý chí, sức chiến đấu và nguyện vọng của toàn thể đảng viên, tạo nguồn cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ công ty. Công tác điều hành bầu cử chi ủy chi bộ, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc bầu cử trong Đảng.

Chi ủy Chi bộ Nông trường Điện Biên ra mắt đại hội

Qua Đại hội, các chi bộ tiếp tục góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, củng cố niềm tin của quần chúng với Đảng, thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất trong toàn Đảng bộ, cụ thể hóa mục tiêu xây dựng công ty ngày một phát triển.

Đại biểu bỏ phiếu bầu tại đại hội Chi bộ Văn phòng công ty

Kết quả Đại hội các chi bộ đã bầu ra 14 đồng chí chi ủy viên, 4 đồng chí bí thư và 4 đồng chí phó bí thư chi bộ. Với tỷ lệ thống nhất cao của đảng viên đã phản ảnh được sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt của cấp ủy từ Đảng bộ công ty đế cơ sở. Sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên là một tín hiệu đáng mừng cho sự khởi đầu của một nhiệm kỳ mới đầy khó khăn và thách thức.

VÂN SƠN