Năng suất vườn cây Cao su Phú Riềng dẫn đầu VRG

CSVNO – Thông tin tại Lễ mừng công hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2017 của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng ngày 5/12, cho thấy năng suất vườn cây bình quân công ty  đạt 2,34 tấn/ha, trong đó Nông trường Minh Hưng đạt năng suất cao nhất VRG là 2,8 tấn/ha, 3 nông trường năng suất trên 2,5 tấn/ha.
Ông Hà Văn Khương – TV HĐTV VRG
Ông Hà Văn Khương – Thành viên  HĐTV VRG (thứ 4 từ trái sang) trao thưởng cho Cao su Phú Riềng

Đến ngày 30/11, Cao su Phú Riềng đã khai thác  23.031 tấn mủ (đạt 101% kế hoạch), về trước kế hoạch sản lượng là 31 ngày. Hàm lượng DRC bình quân của công ty đạt trên 33%, mủ nước loại 1 đạt trên 99%.

Ông Lê Thanh Tú - TGĐ Cao su Phú Riềng báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị
Ông Lê Thanh Tú – TGĐ Cao su Phú Riềng báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị

Dự kiến hết năm 2017, công ty khai thác 25.700 tấn mủ , vượt 2.700 tấn, tức 11,7% so với chỉ tiêu kế hoạch. Tổng sản lượng tiêu thụ cả năm trên 36.000 tấn, thu mua 10.000 tấn; giá bán bình quân cả năm dự kiến trên 39,5 triệu đồng/tấn; giá thành 31 triệu đồng/tấn.

Tổng doanh thu ước đạt trên 1.720 tỷ đồng, vượt 22% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế ước đạt trên 465 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch, nộp ngân sách trên 110 tỷ đồng, vượt trên 5% kế hoạch. Thu nhập công nhân bình quân hơn 9 triệu đồng/người/tháng. Dự kiến năm nay thưởng của công ty cao hơn 40% so với năm 2016; tiền thưởng phong trào thi đua sản xuất năm 2017 là 7 tỷ đồng.

Ông Phan Mạnh Hùng - Chủ tịch Công đoàn CSVN trao thưởng cho Cao su Phú Riềng
Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn CSVN trao thưởng cho Cao su Phú Riềng

Nhằm động viên khuyến khích kịp thời các đơn vị trong phong trào thi đua lao động sản xuất năm 2017, TGĐ Cao su Phú Riềng thưởng cho các đơn vị có năng suất cao, chất lượng tốt, kỹ thuật giỏi, với tổng tiền thưởng cho các danh hiệu tập thể và cá nhân lên đến 4,7 tỷ đồng. Thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh là 2 tỷ đồng, thưởng A B C là 15 tỷ đồng và thưởng 12,5%/tổng quỹ lương tương đương 65 tỷ đồng. Tổng các khoản tiền thưởng vào dịp cuối năm 2017 lên đến trên 90 tỷ đồng, bình quân 15 triệu đồng/người. Tổng thưởng cả năm 140 tỷ đồng, bình quân 23 triệu đồng/người.

Ông Lê Thanh Tú - TGĐ Cao su Phú Riềng và ông Trương Văn Hội - Phó TGĐ Cao su Phú Riểng trao thưởng cho các đơn vị.
Ông Lê Thanh Tú – TGĐ (thứ 4 từ phải sang) và ông Trương Văn Hội – Phó TGĐ Cao su Phú Riểng (ngoài cùng bên trái) trao thưởng cho các đơn vị.

Ông Hà Văn Khương – Thành viên HĐTV VRG, nhận xét: “Tôi rất vui mừng trước kết quả của đơn vị, nhất là năng suất vườn cây, hoạt động SXKD hiệu quả, lợi nhuận lớn, từ đó thu nhập của NLĐ được nâng cao. Cao su Phú Riềng là đơn vị dẫn đầu Tập đoàn về năng suất vườn cây, bình quân toàn công ty đạt trên 2,34 tấn/ha, duy trì là năm thứ 11 liên tiếp nằm trong câu lạc bộ 2 tấn của Tập đoàn. Tôi mong rằng, công ty tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, linh hoạt, tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong thời gian tới”.

Ông Hà Văn Khương – TV HĐTV VRG
Ông Hà Văn Khương – Thành viên  HĐTV VRG biểu dương kết quả sản xuất kinh doanh của Cao su Phú Riềng

Tại buổi lễ, TGĐ Cao su Phú Riềng đã khen thưởng 220 triệu đồng cho các đơn vị đã xuất sắc hoàn thành kế hoạch năm.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Tuệ Linh – Minh Tâm