Hoài niệm

Ảnh: Nguyễn Văn Đảnh
Ảnh: Nguyễn Văn Đảnh

Hoài niệm cơn nắng nồng oi ỏi

Tiếng ve đổ vàng trong mắt lá

Ngơ ngớ đầu trần dớn dác tìm chim…

 

Hoài niệm những buổi trưa trong lô

Gió thổi lưng đồi thương cây cao su tình nghĩa

Bóng râm nào trâu nhai mát lim dim…

 

Hoài niệm dọc cánh rừng ngút xanh

Chạm tiếng em cười…tần ngần, thổn thức

Lúng liếng lúm đồng tiền chiều bồng bỗng như tranh

Đã dặn lòng cố quên Sao ngồi đong kỉ niệm

Hoài niệm lòng để nỗi nhớ lên men….

Huỳnh Ngọc Sáu