Thương em

Ảnh: Mạc Thị Hồng Hạnh
Ảnh: Mạc Thị Hồng Hạnh

Thương em gái nhỏ Tây Nguyên
Cao su mùa cạo nét duyên âm thầm
Thương em mưa nắng chuyên cần
Bàn tay thoăn thoắt tảo tần sớm hôm
Thương em gió Bấc, gió Nồm
Gió Lào, gió Chướng ôm đồm lòng em
Thương em lạnh buốt sương đêm
Nhịp nhàng em bước khơi êm nhựa đời
Ơi em – cô gái đương thời
Nét duyên thấp thoáng sáng ngời rừng su!

Nguyễn Thị Dịu (Cao su Chư Prông – Gia Lai)