Khai giảng lớp Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động năm 2017

CSVN – Từ ngày 11-15/5, Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su tổ chức khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.
Có 197 cán bộ đến từ 35 đơn vị thành viên Tập đoàn tham dự.
Có 197 cán bộ đến từ 35 đơn vị thành viên Tập đoàn tham dự 

Khóa huấn luyện dành cho lãnh đạo công ty, cán bộ phụ trách công tác an toàn lao động, lãnh đạo nông trường, nhà máy, xí nghiệp và cán bộ Công đoàn của các công ty khu vực TP HCM, miền Đông Nam bộ và Tây Nguyên.

Có 197 cán bộ đến từ 35 đơn vị thành viên Tập đoàn tham dự.

Khóa huấn luyện tập trung phổ biến, triển khai những nội dung về Luật an toàn vệ sinh lao động mới có hiệu lực, các Nghị định và Thông tư mới ban hành liên quan đến lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động.

Đình Ninh