Đảng bộ VRG lãnh đạo thực hiện xuất sắc nhiệm vụ

CSVNO – Năm 2021, Đảng bộ VRG đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh đối mặt nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, Tập đoàn đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra.

6 cơ sở Đảng đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022 của Đảng bộ VRG, vào ngày 11/1, Đảng ủy Tập đoàn đã khen thưởng 6 cơ sở Đảng đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021, 2 chi bộ đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm (2017 – 2021), 5 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (2017 – 2021).

2 chi bộ đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm (2017 – 2021)

Về công tác sản xuất kinh doanh, ước thực hiện năm 2021: tổng doanh thu  toàn Tập đoàn 28.500 tỷ đồng (vượt 6% KH); lợi nhuận trước thuế 6.100 tỷ đồng (vượt 7% KH); nộp ngân sách Nhà nước 3.200 tỷ đồng. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Tập đoàn đã nỗ lực nâng thu nhập cho người lao động. Cụ thể, tổng số lao động của Tập đoàn là 84.679 người, thu nhập bình quân ước đạt 8,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 13% so với năm 2020. 

5 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (2017 – 2021)

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ VRG thường xuyên đổi mới, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ; quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần nghiêm túc, hiệu quả. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên…

Quang cảnh hội nghị trực tuyến

Phát biểu tại hội nghị, đ/c Trần Công Kha – UB BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ VRG, dự báo năm 2022 còn nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, tạo nên sức ép cho hoạt động SXKD đối với doanh nghiệp trong đó có Tập đoàn, nhiệm vụ đặt ra cho hệ thống chính trị của Tập đoàn từ Công ty mẹ đến các đơn vị thành viên là rất lớn.

Đảng bộ Tập đoàn tập trung tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình mới đảm bảo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị năm 2022 và tạo cơ sở cho việc tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn khóa IX.

Đ/c Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG trao thưởng tại hội nghị.
Đ/c Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy VRG phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đ/c Hồ Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương biểu dương kết quả nổi bật của Đảng bộ VRG, các chỉ tiêu đều vượt so với kế hoạch.

Đ/c Hồ Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao thưởng tại hội nghị

“Mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Đảng bộ Tập đoàn đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các địa phương, đoàn kết, thống nhất triển khai nghiêm túc, quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ để phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD, bảo đảm việc làm, đời sống cho hơn 85.000 NLĐ. Đảng ủy Tập đoàn đã thực hiện tốt vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào thành công chung của Đảng bộ Khối DNTW.

Với định hướng và giải pháp cụ thể thực hiện nhiệm vụ năm 2022, tin tưởng rằng Đảng bộ Tập đoàn sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết thống nhất thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và sản xuất kinh doanh” – đ/c Hồ Xuân Trường, nhận định.

Phát biểu tại hội nghị, đ/c Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT VRG ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả rất đáng ghi nhận của cấp ủy, tập thể lãnh đạo, người lao động Tập đoàn.

Đ/c Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu.

“Năm 2021, là một năm đầy khó khăn, thử thách đối với hoạt động của Tập đoàn, nhưng với sự chủ động nhận định, đánh giá, tiên liệu các điều kiện, sự lãnh đạo kiên quyết, linh hoạt trong công tác quản lý, điều hành cùng với tinh thần đoàn kết, gắn bó, đồng hành chia sẻ của cán bộ, đảng viên, người lao động, Tập đoàn đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch, sức khoẻ và đời sống của NLĐ được đảm bảo.

Điều đó thể hiện sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị toàn Tập đoàn. Năm 2022, Đảng bộ Tập đoàn phải quyết liệt chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kép ngay từ ngày đầu tháng đầu, quyết tâm, đồng lòng, đoàn kết, sáng tạo, phát huy truyền thống hào hùng của ngành cao su để đạt được thành tích tốt đẹp như hôm nay” – đ/c Trần Ngọc Thuận, cho biết.

TRẦN HUỲNH – ẢNH: VŨ PHONG