VRG tăng cường hơn nữa vai trò trách nhiệm của người đại diện vốn nhà nước

CSVNO – Đó là chỉ đạo của ông Đỗ Hữu Huy – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước (UBQLVNN) tại Doanh nghiệp tại Hội nghị giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của VRG, tổ chức vào ngày 7/4.

Chủ trì hội nghị

Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tiếp và trực tuyến trên 41 điểm cầu trong nước và nước bạn Lào, Campuchia. Tham dự hội nghị có ông ông Đỗ Hữu Huy – Phó Chủ tịch UBQLVNN tại doanh nghiệp, ông Phạm Tuấn Anh – Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, ông Nguyễn Quế Dương – Vụ trưởng vụ Nông nghiệp, bà Vũ Thị Nhung – Phó Vụ trưởng Vụ quy chế thuộc UBQLVNN tại doanh nghiệp.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2023 VRG đã xây dựng kế hoạch SXKD và trình UBQLVNN phê duyệt, cụ thể như sau: Sản lượng khai thác cao su là 425.000 tấn, thu mua là 80.115 tấn, tiêu thụ 507.985 tấn. Sản lượng gỗ phôi là 285.100 m3, gỗ ghép tấm 11.500 m³, gỗ tinh chế 10.850 m3, MDF 1.056.100 m³. Găng tay cao su 900 triệu cái, băng tải cao su 182.000 m2, hơn 1,1 triêu quả bóng các loại, nệm – gối cao su 59.200 cái, đất KCN cho thuê 100 ha. Với các chỉ tiêu cơ bản nêu trên, doanh thu dự kiến sẽ là 3.792 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.395 tỷ đồng.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến và trực tiếp tại 41 điểm cầu

Với sự suy giảm giá bán mủ cao su, sản phẩm cốt lõi của Tập đoàn tới nay chỉ đạt mức giá bình quân khoảng 33 triệu đồng/tấn (giảm 6 – 6,5 triệu/tấn so với cùng kỳ) nên kết quả thực hiện 3 tháng đầu năm của Tập đoàn có sự suy giảm rất lớn so với thực hiện cùng kỳ năm trước. VRG chủ trương tiếp tục tiết giảm suất đầu tư, tăng sản lượng khai thác, tùy theo đặc điểm tình hình và năng lực của từng đơn vị để đưa ra mức tiết giảm hợp lý.

Trước thực trạng khó khăn của các lĩnh vực ngành nghề chính của Tập đoàn chưa có dấu hiệu thay đổi tích cực trong ngắn hạn, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, VRG đã có những định hướng, giải pháp tổng quát như: Bám sát kế hoạch khối lượng năm 2023 được giao; đặc biệt trên 5 lĩnh vực lớn gồm là khu vực nông nghiệp, khu công nghiệp, công nghiệp cao su, chế biến gỗ và thủy điện để chỉ đạo thực hiện hoàn thành vượt mức về khối lượng sản xuất, khai thác, chế biến, tiêu thụ… nhằm đảm bảo nguồn thu ngay cả khi giá bán có sự suy giảm. Kiểm soát chặt chi phí, giá thành theo hướng phải cân đối được giá bán đầu ra để đảm bảo thực hiện được lợi nhuận kế hoạch.

Thực hiện đầu tư các hạng mục, dự án có hiệu quả kinh tế cao và cấp thiết nhằm gia tăng năng lực sản xuất, hạn chế tối đa các khoản đầu tư làm phát sinh thêm chi phí. Tập trung đầu tư phát triển các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp; các dự án chế biến gỗ quy mô lớn… như định hướng phát triển trong đề án tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2021 – 2025.

Đại diện các đơn vị thành viên cũng đã phát biểu tham luận tại hội nghị

Hoàn thiện hồ sơ đề xuất tăng vốn điều lệ để Tập đoàn sớm báo cáo Ủy ban xin thống nhất về chủ trương trước khi thực hiện nhằm tái cơ cấu lại nguồn vốn, đáp ứng yêu cầu phát triển, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp. Khẩn trương thực hiện các nội dung trong đề án tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2021 – 2025.

Ông Đỗ Hữu Huy – Phó Chủ tịch UBQLVNN tại Doanh nghiệp phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Sau khi nghe báo cáo và tham luận của đại diện các đơn vị trực thuộc VRG tại hội nghị, ông Đỗ Hữu Huy – Phó Chủ tịch UBQLVNN tại doanh nghiệp thống nhất với nội dung mà VRG và các đơn vị thành viên đã báo cáo, trao đổi tại hội nghị. Ông nhấn mạnh: “Trước tình hình năm 2023 có nhiều khó khăn, thuận lợi đan xen với tổng thể các ngành hàng, lĩnh vực kinh doanh hiện nay của Tập đoàn, nhưng khó khăn nhiều hơn. Đặc biệt, trước thực trạng giá bán mủ cao su, sản phẩm chính của ngành liên tục suy giảm và khó tiêu thụ… VRG cần tăng cường hơn nữa vai trò trách nhiệm của người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp, thực hiện thực hiện tốt các nội dung lớn của Tập đoàn và các đơn vị thành viên”.

“Tập đoàn và các đơn vị thành viên phải có các giải pháp cụ thể trong sản xuất để tăng sản lượng khai thác, chế biến, tiêu thụ nhằm bù đắp nguồn thu do suy giảm về giá bán; kiểm soát chặt chi phí, giá thành theo hướng phải cân đối được giá bán đầu ra (cân đối với thu nhập) để đảm bảo thực hiện được lợi nhuận kế hoạch. Chỉ thực hiện đầu tư các hạng mục, dự án có hiệu quả kinh tế cao và cấp thiết nhằm gia tăng năng lực sản xuất, hạn chế tối đa các khoản đầu tư làm phát sinh thêm chi phí gián tiếp” – ông Đỗ Hữu Huy, nhắn nhủ.

“Việc thực hiện các nội dung về cơ chế chính sách, định hướng công việc còn tồn tại tới nay mà VRG chưa xử lý dứt điểm như: Đề án tái cơ cấu, quy chế tài chính, sử lý nợ… Đề nghị Tập đoàn xem xét thành lập Ban Chỉ đạo, tổ thực hiện tương ứng từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên để tích cực thực hiện, thiết lập hồ sơ, tài liệu, có đầu mối để giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền. Tiếp tục giải trình, báo cáo khi có yêu cầu để sớm xử lý các nội dung trên theo quy định. Về phía Ủy ban, giao Vụ nông nghiệp chủ trì, phối hợp với các bên liên quan để kết nối, xử lý, tham mưu tổng hợp, sớm trình Lãnh đạo Ủy ban giải quyết theo quy định” – ông Đỗ Hữu Huy, chỉ đạo.

Ông Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo UBQLVNN đã luôn đồng hành lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động SXKD của VRG và các đơn vị thành viên trong những năm qua. Theo ông, trước tình hình giá bán mủ cao su, các mặt hàng gỗ liên tục giảm, thị trường tiêu thụ trầm lắng, việc phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp còn nhiều vướng mắc… Để thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch mà UBQLVNN giao, đòi hỏi phải có sự nỗ lực và quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị VRG.

Ông Trần Công Kha đề nghị: “Lãnh đạo, ban điều hành tại các đơn vị thành viên triển khai quyết liệt các nội dung mà Phó Chủ tịch UBQLVNN đã chỉ đạo. Cụ thể hóa bằng các giải pháp chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới, như: quản lý, kiểm soát giá thành sản phẩm ở mức thấp nhất có thể ngay từ đầu năm, làm sao để đảm bảo mức lương cho người lao động, tiết giảm tối đa các loại chi phí khác trong cơ cấu giá thành, phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị”.

“Tiếp tục tinh gọn bộ máy quản lý dán tiếp, cắt giảm các chi phí không cần thiết để đảm bảo hiệu quả SXKD. Đề ra các giải pháp phù hợp, chủ động nâng cao hiệu quả sử dụng đất phù hợp với từng địa phương, tập trung mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của từng đơn vị, chú trọng những thị trường mới, các nhà sản xuất trực tiếp. Linh động đề ra các giải pháp vì mục tiêu cuối cùng là gia tăng hiệu quả sản xuất của từng đơn vị” – ông Trần Công Kha, nhấn mạnh.

“VRG đã và đang tích cực báo cáo với các cấp có thẩm quyền để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của Tập đoàn trong thời gian tới. Làm sao để có cơ chế để phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh trên diện tích đất đang quản lý nhất là phát triển được nông nghiệp bền vững, hiệu quả. Vì vậy các đơn vị phải có quyết tâm thật cao, tìm ra giải pháp và bằng mọi giải pháp phải hoàn thành kế hoạch năm 2023 mà VRG giao” – ông Trần Công Kha, chỉ đạo.

Quang cảnh hội nghị
VŨ PHONG