Cựu chiến binh Cao su Chư Păh phối hợp ngăn chặn nhiều vụ trộm cắp mủ cao su

CSVNO – Trong nhiệm kỳ 2012 -2017, Hội Cựu chiến binh (CCB) Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh đã tích cực phối hợp với lực lượng chức năng của địa phương ngăn chặn và phát hiện nhiều vụ trộm cắp, mua bán và vận chuyển trái phép mủ cao su.
Khen thưởng cho các tập thể tại Đại hội CCB Công ty tổ chức vào ngày 24/4.
Khen thưởng cho các tập thể tại Đại hội CCB Công ty tổ chức vào ngày 24/4.

Hiện  số hội viên có cuộc sống khá và mức sống trung bình ngày một tăng cao, không có hội viên nghèo. Nhà ở của hội viên thường xuyên được nâng cấp và xây mới, trong đó 100% hội viên có nhà ở kiên cố, 100% gia đình hội viên có xe máy, các phương tiện nghe nhìn…

Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2017-2022, hàng năm có 100% chi hội đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 20% chi hội đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, có trên 95% hội viên gương mẫu và 100% gia đình CCB đạt gia đình văn hóa. Đến nay, Hội CCB công ty có 96 hội viên, trong đó có 28 hội viên là người đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 29%, có 19 hội viên là Đảng viên, chiếm 19,7% tổng số hội viên.

biểu quyết thông qua các chỉ tiêu
Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu tại Đại hội

Cùng với việc tích cực lao động sản xuất, góp phần quan trọng vào thành tích chung của công ty, các hội viên Hội CCB của công ty còn tích cực tham gia vào các phong trào của địa phương như phong trào “CCB gương mẫu”, phong trào Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường; phong trào toàn dân bảo đảm an toàn giao thông gắn với việc “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Kết quả phân loại cuối kỳ, hội có 95% hội viên đạt hội viên gương mẫu, 100% tổ chức chi hội đạt trong sạch vững mạnh, có gần 100 lượt chi hội, hội viên tiêu biểu, gương mẫu trong các phong trào, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong lao động sản xuất.

Ra mắt BCH nhiệm kỳ mới
Ra mắt BCH nhiệm kỳ mới

Trong nhiệm kỳ tới, Hội CCB công ty phấn đấu có 100% cán bộ, hội viên được tập huấn nghiệp vụ, hàng năm có 100% cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 20% đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, có 100% số hội viên đạt “hội viên gương mẫu”.

Chia tay các đồng chi thôi tham gia BCH nhiệm kỳ mới
Tặng quà chia tay các đồng chí không tham gia BCH nhiệm kỳ mới

Kết thúc đại hội, đại hội đã bầu ra ban chấp hành mới với 9 người. Ông Phạm Đình Luyến được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội CCB nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Gia Linh