Lan tỏa niềm tin, thổi làn gió mới

CSVN – Công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng cấp cơ sở đã được triển khai bài bản, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm. Thành công của đại hội Đảng cấp cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là tiền đề để Đảng bộ Tập đoàn tổ chức thành công đại hội khóa IX, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối DNTW khóa III.

Đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội Đảng bộ Công ty mẹ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025

Vượt khó hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng

Quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng cấp cơ  sở diễn ra trong bối cảnh dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của BTV Đảng ủy Tập đoàn, các đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở đều hoàn thành theo đúng tiến độ. Hầu hết các đại hội đều đã hoàn thành theo đúng yêu cầu về chất lượng, quy trình và nội dung. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được quan tâm chỉ đạo.

Không khí của đại hội diễn ra dân chủ, cởi mở, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng. Thời gian đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở hoàn thành trước tháng 4, thời gian Đại hội các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn hoàn thành trước 20/6, đúng theo tiến độ kế hoạch đã đề ra.

Các văn kiện đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, được thảo luận kỹ nhiều lần trong cấp ủy. Công tác chuẩn bị nhân sự chu đáo, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cấp ủy đương nhiệm. Công tác điều hành của đoàn chủ tịch hợp lý, linh hoạt; công tác bầu cử tại đại hội thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng quy chế. Cơ sở vật chất phục vụ đại hội được chuẩn bị chu đáo, công tác phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện tốt.

Đảm bảo tính kế thừa, sáng tạo và phát triển

Tại đại hội Đảng cấp cơ sở, báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội được chuẩn bị công phu; đã chỉ rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua. Xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trong nhiệm kỳ mới sát tình hình thực tế của đơn vị. Báo cáo kiểm điểm đã tập trung kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc.

Các cấp ủy đã chuẩn bị chu đáo nội dung thảo luận tham gia vào các văn kiện tại đại hội; trung bình mỗi đại hội có từ 8 – 10 ý kiến, chất lượng các nội dung ý kiến đóng góp bám sát nội dung dự thảo văn kiện trình đại hội. Trong đó tập trung vào các giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, những vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch.

Những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới đã được bàn thảo rất kỹ, thể hiện tâm huyết, trí tuệ của các đảng viên. Đây cũng là tiền đề để thực hiện thành công nghị quyết sau đại hội. Tiếp thu các ý kiến tham luận tại đại hội, đoàn chủ tịch đã có những điều chỉnh, bổ sung dự thảo văn kiện phù hợp với bối cảnh, tình hình thực tế.

Những quyết sách được bàn thảo, quyết định công khai, dân chủ tại đại hội, như luồng gió mới, mang theo niềm tin và kỳ vọng vào giai đoạn phát triển mới. Không khí thi đua sôi nổi, đoàn kết, thống nhất trong các Đảng bộ, chi bộ cơ sở hướng đến hoàn thành sớm các chỉ tiêu, mục tiêu của Đại hội nhiệm kỳ mới đã được khởi động.

THIÊN HƯƠNG