Thu nhập bình quân các đơn vị miền Trung 4,8 triệu đồng/người/tháng

CSVNO -Ngày 11/11,  tại Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam, 9 đơn vị Khối thi đua Duyên hải Miền Trung tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2016. Theo báo cáo, năm 2016 thu nhập bình quân của người lao động trong khối đạt 4,8 triệu đồng/người/tháng, so với kế hoạch 2,7 triệu đồng/người/tháng, đạt 176%.
Ông Nguyễn Duy Phúc, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam, Khối trưởng  và ông Văn Lưu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị,  Khối phó chủ trì  Hội nghị
Ông Nguyễn Duy Phúc, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam, Khối trưởng và (phải) ông Văn Lưu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị, Khối phó chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua trong năm 2016; trong đó đi sâu đánh giá các chỉ tiêu chính như: năng suất vườn cây bình quân, sản lượng thu hoạch mủ cao su, doanh thu, lợi nhuận, kim ngạch xuất khẩu, nộp ngân sách nhà nước và thu nhập bình quân của người lao động.

Nhìn chung, năm 2016 mặc dù giá cao su có nhiều biến động, thị trường tiêu thụ gặp khó khăn ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh, việc làm, đời sống của người lao động trong toàn Khối. Tuy nhiên, các đơn vị trong Khối Duyên hải Miền Trung luôn nhận được sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo VRG, sự hỗ trợ của lãnh đạo địa phương các đơn vị đứng chân, sự điều hành chủ động, linh hoạt của lãnh đạo các đơn vị trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt là sự đã đoàn kết, năng động sáng tạo của tập thể cán bộ CNVC-LĐ trong Khối khắc phục khó khăn, ra sức thi đua, hăng say lao động sản xuất, khai thác tiềm năng, lợi thế, giữ vững sản xuất, ổn định việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

[stextbox id=”stb_style_259398″]

Đa số các chỉ tiêu chính của Khối đạt và vượt kế hoạch đề ra, cụ thể: Tổng sản lượng thực hiện 11.732 tấn/12.450 tấn kế hoạch, đạt 93,76%; doanh thu thực hiện 678,2 tỷ đồng/649,7 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 7,784 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 21,73 tỷ đồng/11,81 tỷ đồng kế hoạch, đạt 184%; thu nhập bình quân của người lao động đạt 4,8 triệu đồng/người/tháng so với kế hoạch 2,7 triệu đồng/người/tháng, đạt 176%.

[/stextbox]

Trong năm, Khối thi đua đã hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà tình thương cho 2 công nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa và Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh, trị giá 40 triệu đồng/căn.

Ông Nguyễn Duy Phúc, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV  Cao su Quảng Nam, Khối trưởng phát biểu tổng kết Hội nghị
Ông Nguyễn Duy Phúc, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam, Khối trưởng phát biểu tổng kết Hội nghị

Theo thông báo số 3237/CSVN-TĐTTVT ngày 24/10/2016 của VRG về việc chia lại  các Khối thi đua Tập đoàn năm 2017, Khối Duyên hải Miền Trung chia thành 2 khối; Khối Duyên hải Miền Trung 1 gồm 6 đơn vị (Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị – Khối trưởng; Thanh Hóa – Khối phó; Hà Tĩnh; Hương Khê – Hà Tĩnh; Công ty Cổ phần ĐTPT Cao su Nghệ An; QuaSa Geruco); Khối Duyên hải Miền Trung 2 gồm 5 đơn vị (Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam – Khối trưởng; Nam Giang Quảng Nam – Khối phó; Quảng Ngãi; Bình Thuận; Công ty CP Cao su Hòa Bình). Các đơn vị trong Khối dự kiến sẽ sơ kết công tác thi đua vào tháng 03/2017, và tổng kết vào tháng 11/2017.

Hội nghị thống nhất triển khai các hoạt động trọng tâm trong năm 2017, đó là: Tiếp tục vận động cán bộ CNVC-LĐ trong toàn Khối hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua lao động sản xuất phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng năm 2017; phấn đấu thực hiện tốt suất đầu tư Tập đoàn quy định, công tác trồng mới, tái canh phải đạt chất lượng, chăm sóc tốt vườn cây; tập trung vào các chỉ tiêu chính như năng suất vườn cây, sản lượng cao su khai thác, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, vận động CNVC-LĐ trồng xen canh, phát trienr kinh tế phụ gia đình đảm bảo thu nhập và đời sống người lao động.

Tích cực học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt thực hiện phong trào thi đua thực hành tiết kiệm trong lao động sản xuất và trong sinh hoạt hàng ngày. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhất là quan tâm đến công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tăng cường các hoạt động giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị trong Khối, phổ biến và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất. Tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm. Quan tâm kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua ở các đơn vị trong Khối.

Khối thi đua Duyên hải Miền Trung đặt vòng hoa viếng  Tượng đài các Bà mẹ Việt Nam anh hùng
Khối thi đua Duyên hải Miền Trung đặt vòng hoa viếng Tượng đài các Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Hội nghị thống nhất bình chọn và đề nghị VRG xét khen thưởng năm 2016 cho các đơn vị trong Khối, cụ thể: 1 Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận; 2 Cờ thi đua của Bộ NN&PTNT cho Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam và Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị; 2 Cờ thi đua của VRG cho Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê- Hà Tĩnh và Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang – Quảng Nam; 2 Bằng khen của VRG cho Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Ngãi và Công ty Cổ phần ĐTPT Cao su Nghệ An.

Trong dịp này, Khối thi đua Duyên hải Miền Trung đã tổ chức đặt vòng hoa viếng Tượng đài các Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại núi Cấm, thôn Phú Thạnh, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam,  đi thăm vườn cây cao su, giao lưu động viên cán bộ CNVC-LĐ nông trường Đức Phú thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam. Tại đây đoàn công tác đã  chia sẻ những khó khăn vất vả và tinh thần đoàn kết thi đua lao động sản xuất quyết tâm về trước kế hoạch 15 ngày của tập thể cán bộ CNVC-LĐ nông trường.

Tin, ảnh: Ngọc Sơn
(Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa)