Cao su Phú Riềng: Tổng doanh thu 6 tháng đạt 643 tỷ đồng

CSVNO- Ngày 12/7, Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất Kinh doanh (SXKD) 6 tháng đầu năm 2018. Thông tin đưa ra tại Hội nghị, tình hình SXKD của công ty đạt nhiều thắng lợi khả quan. 
Ông Lê Thanh Tú - TGĐ  và ông Trần Thanh Phụng - Chủ tịch HĐTV công ty khen thưởng cho các tập thể đã có thành tích dẫn đầu phong trào SXKD trong 6 tháng đầu năm 2018
Ông Lê Thanh Tú – TGĐ và ông Trần Thanh Phụng – Chủ tịch HĐTV công ty khen thưởng cho các tập thể đã có thành tích dẫn đầu phong trào SXKD trong 6 tháng đầu năm 2018

6 tháng đầu năm 2018, công ty gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến bất thường, lượng mưa nhiều từ tháng 4 làm cho các loại bệnh hại cây và cỏ dại phát triển mạnh, vào đầu mùa mưa gió lốc làm gãy đổ gần 10.000 cây cao su khai thác ở các nông trường. Mặt khác, tiến độ cưa cắt vườn cây thanh lý chậm đã ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch tái canh và trồng xen. Bên cạnh đó, giá bán cao su không ổn định, vẫn còn ở mức thấp đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của đơn vị.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm của lãnh đạo của VRG, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước và chính quyền địa phương các cấp tạo mọi điều kiện giúp đỡ công ty. Cộng với sự lãnh đạo, điều hành tâm huyết, năng động, khoa học của Ban lãnh đạo công ty, đặc biệt là sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng của toàn thể CB CNVC LĐ toàn công ty đã vượt qua khó khăn đạt được những kết quả nổi bật.

Chủ trì hội nghị
Chủ trì hội nghị

Cụ thể, 6 tháng đầu năm sản lượng khai thác là  7.279 tấn, đạt 101 % KH 6 tháng; đạt 29,7% KH VRG giao. Trong đó, các Nông trường đạt sản lượng cao so với KH phấn đấu công ty giao là Nông trường Thọ Sơn đạt 33%, Nông trường 8 đạt 32,8 %, Nông trường 9 đạt 32 %. Công tác quản lý chất lượng có chuyển biến tốt, tinh thần trách nhiệm trong việc vệ sinh trang bị và phân loại mủ được nâng cao, kết hợp với việc gắn máng chắn nước mưa, tấm che chén đảm bảo nên chất lượng 6 tháng đầu năm 2018 tất cả các NT duy trì được sự ổn định ở mức cao. Tỷ lệ mủ nước trong tổng sản lượng đạt 74%; hàm lượng DRC bình quân đạt 33,9%, tỷ lệ mủ nước loại 1 toàn công ty đạt 99,8% vượt 1,8% so với KH.

Tập thể CB CNVC LĐ toàn công ty nỗ lực, đoàn kết hoàn thành các chỉ tiêu KH SXKD 6 tháng đầu năm 2018
Tập thể CB CNVC LĐ toàn công ty nỗ lực, đoàn kết hoàn thành các chỉ tiêu KH SXKD 6 tháng đầu năm 2018

Về thu mua, tính đến 30/6, công ty đã thu mua được 2.221 tấn đạt 28% KH. Chế biến 10.218 tấn sản phẩm các loại trong đó, mủ công ty 8.092 tấn, mủ thu mua 2.126 tấn. Tổng doanh thu 6 tháng đạt 643 tỷ đồng, đạt 43 %KH, trong đó doanh thu từ kinh doanh mủ cao su là 341 tỷ đồng, đạt 29% KH. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 320 tỷ đồng, đạt 72% KH. Nộp ngân sách nhà nước 47 tỷ đồng, đạt 45% KH cả năm. Giá bán bình quân 36,2 triệu đồng/tấn…

Ông Lê Tiến Vượng, Phó BTĐU - Phó TGĐ Công ty báo cáo đánh giá tình hình hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Ông Lê Tiến Vượng, Phó BTĐU – Phó TGĐ Công ty báo cáo đánh giá tình hình hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Năm 2018, giá bán mủ vẫn ở mức thấp, tiêu thụ gặp nhiều khó khăn nhưng lãnh đạo công ty đã chủ động trong việc tổ chức duy trì sản xuất, ổn định việc làm cho 6.136 CB CNV, đồng thời đảm bảo thu nhập cho NLĐ. Bình quân thu nhập đạt gần 7 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, các chế độ khác như bồi dưỡng độc hại, chế độ ốm đau, thai sản, BHYT, BHXH, BHTN được thực hiện đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch, công tác chăm lo sức khỏe luôn được chú trọng quan tâm…nhờ vậy, NLĐ yên tâm công tác, một lòng gắn bó với đơn vị.

Ông Trần Thanh Phụng - Chủ tịch HĐTV công ty phát biểu chỉ đạo hội nghị
Ông Trần Thanh Phụng – Chủ tịch HĐTV công ty phát biểu tại hội nghị
6 tháng đầu năm đã có những mảng màu tươi sáng của sự nỗ lực cố gắng của toàn thể CB CNVC LĐ toàn công ty tâm huyết đưa công ty vững bước đi lên
6 tháng đầu năm bức tranh chung của Cao su Phú Riềng đã có những mảng màu tươi sáng của sự nỗ lực cố gắng của toàn thể CB CNVC LĐ toàn công ty tâm huyết đưa công ty vững bước đi lên

Tại hội nghị, ban lãnh đạo công ty đã khen thưởng cho các tập thể xuất sắc đã có thành tích dẫn đầu trong các phong trào SXKD 6 tháng đầu năm 2016, với tổng số tiền thưởng là 40 triệu đồng. (Trong đó, về sản lượng, khen thưởng xếp hạng nhất, nhì, ba cho Nông trường Thọ Sơn, Nông trường 8, Nông trường 9; Về kỹ thuật: Dẫn đầu là Nông trường 4, Nông trường Nghĩa Trung, Nông trường 3; Về Công tác xen canh, khen thưởng cho Nông trường Phú Riềng Đỏ, Nông trường 2, Nông trường 6; Về Tiết kiệm vật tư, khen thưởng cho Nông trường 9, Nông trường 1, NT Nghĩa Trung).

Ông Lê Thanh Tý- Bí thư Đảng ủy, TGĐ Công ty phát biểu, kết luận hội nghị
Ông Lê Thanh Tú- Bí thư Đảng ủy, TGĐ Công ty phát biểu, kết luận hội nghị
Sự đoàn kết, cố gắng, sự tâm huyết đạt được những kết quả khả quan 6 tháng đầu năm, tin tưởng 6 tháng cuối năm 2018, Cao su Phú Riềng sẽ đạt và vượt KH SXKD năm 2018
Sự đoàn kết, cố gắng, sự tâm huyết của tập  thể Công ty đã đạt được những kết quả khả quan 6 tháng đầu năm, tin tưởng 6 tháng cuối năm 2018, Cao su Phú Riềng sẽ đạt và vượt KH SXKD năm 2018
IMG_0301
Khen thưởng cho các tập thể xuất sắc trong 6 tháng đầu năm

Ngoài ra, ngày 12/7/2018, TGĐ Lê Thanh Tú cũng đã ban hành QĐ số 836/QĐ-CSPR khen thưởng cho 100 tập thể và 1.658 cá nhân đã có thành tích tiết kiệm vật tư trang bị vườn cây góp phần giảm giá thành, nâng cao hiệu quả SXKD , với tổng số tiền thưởng là hơn 347 triệu đồng góp phần động viên NLĐ hăng hái lao động sản xuất, nỗ lực cống hiến cùng đơn vị hoàn thành KH SXKD năm 2018.

MINH TÂM