Cao su Bà Rịa: Thưởng 15 triệu đồng cho nông trường về trước kế hoạch 30 ngày

CSVN – Nhằm khuyến khích CNLĐ hoàn thành vượt mức KH sản lượng khai thác, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa sẽ khen thưởng CNLĐ trong phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm 2015.

Công nhân Cao su Bà Rịa. Ảnh: Vũ Phong
Công nhân Cao su Bà Rịa. Ảnh: Vũ Phong

Theo đó, tập thể nông trường vượt KH dưới 2% thưởng 5 triệu đồng; vượt từ 2% trở lên, mỗi 1% vượt thưởng thêm 5 triệu đồng. Nông trường vượt sản lượng khai thác cả năm dưới 2% thưởng 10 triệu đồng; vượt từ 2% trở lên, mỗi 1% vượt được thưởng thêm 10 triệu đồng.

Nếu nông trường về trước KH sản lượng khai thác cả năm trước kế hoạch 30 ngày sẽ được thưởng 15 triệu đồng; trước 20 ngày thưởng 12 triệu; trước 10 ngày thưởng 10 triệu; trước 5 ngày thưởng 7 triệu. Cấp đội sản xuất nếu về trước KH 30 ngày được thưởng 4 triệu; trước 20 ngày thưởng 3 triệu; trước 10 ngày thưởng 2 triệu và trước 5 ngày thưởng 1 triệu.

Đặc biệt, nếu tập thể nông trường đạt năng suất bình quân từ 2 tấn/ha trở lên, ngoài quy định của VRG, công ty còn tặng cờ thi đua và tiền mặt 7 triệu đồng; tập thể đội sản xuất thưởng 3,5 triệu đồng; tổ sản xuất thưởng 2 triệu đồng. Đối với cá nhân là CN khai thác nếu đạt năng suất lao động trên 8 tấn/người/năm, được thưởng 1 triệu đồng.

Nguyễn Thị Xuyến