VRG tập trung chuyển đổi số toàn diện

CSVNO – Ngày 4/6, ông Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG, Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số Tập đoàn chủ trì cuộc họp về việc triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số tại Tập đoàn. Các thành viên trong ban chỉ đạo, tổ thực hiện chuyển đổi số đã trao đổi, nghiên cứu nhiều hạng mục chuyển đổi số, đưa ra nhiều ý kiến, cách làm theo Quyết định 787 của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp. 

Quang cảnh cuộc họp

Theo Chiến lược Công nghệ thông tin của Tập đoàn giai đoạn 2020 – 2025 tại Quyết định số 305/QĐ-HĐQTCSVN ngày 07/7/2020 và Nghị quyết số 05-NQ/ĐU ngày 28/10/2021 của Đảng ủy Tập đoàn về thực hiện chuyển đổi số tại các đơn vị trong Tập đoàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, mục tiêu thực hiện chuyển đổi số của Tập đoàn là toàn diện. Qua đó đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, hình thành nên những mô hình kinh doanh mới, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp để phát huy và duy trì vai trò của đơn vị, góp phần thực hiện thành công chuyển đổi số chung của Tập đoàn…

Ông Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số

Thời gian qua, Tập đoàn đã đẩy mạnh CĐS, đẩy mạnh nghiên cứu, hợp tác với các tập đoàn viễn thông trong nước để tìm hiểu mô hình CĐS và ứng dụng công nghệ số để tập trung chuyển đổi mô hình sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tạo ra hiệu quả tối ưu cho việc điều hành đơn vị phát triển bền vững và duy trì tăng trưởng. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực cao đáp ứng mục tiêu CĐS, xây dựng hệ thống quản trị tập trung trên nền tảng công nghệ 4.0.

Ông Lê Thanh Hưng – TGĐ VRG phát biểu tại cuộc họp

Hoạt động CĐS tại Tập đoàn đạt nhiều kết quả tích cực, như: triển khai Hệ thống eOffice Tập đoàn đến các đơn vị thành viên, đồng thời đã bổ sung, triển khai các hệ sinh thái văn phòng vào eOffice. Tích hợp và triển khai tính năng ký số Smart CA VNPT trong toàn Tập đoàn. Triển khai phần mềm họp trực tuyến trong toàn Tập đoàn. Triển khai hệ thống báo cáo số liệu tình hình SXKD trong toàn Tập đoàn. Triển khai phần mềm Danh bạ điện tử trong toàn Tập đoàn. Xây dựng phần mềm Quản lý Nhân sự; Nền tảng điện toán đám mây. Kết nối vào Trục liên thông văn bản Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Trục liên thông văn bản quốc gia. Phối hợp Tổ thực hiện Hệ thống thông tin địa lý quản cơ sở dữ liệu đất đai vườn cây toàn Tập đoàn (GIS VRG)…

Quang cảnh cuộc họp

Hướng đến chuyển đổi số toàn diện, đồng bộ

Ông Lê Đình Bửu Trí – Phó TGĐ VRG, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo CĐS Tập đoàn, cho biết, VRG đặt một số mục tiêu cơ bản đến năm 2025, tiếp tục phối hợp VNPT, Mobifone triển khai phần mềm quản lý phù hợp. Nghiên cứu và triển khai phần mềm Giao dịch hợp đồng được thực hiện trên môi trường số, các hợp đồng điện tử được định danh và ký số. Nghiên cứu và triển khai phần mềm quản lý, tuyển dụng, đào tạo, thi đua khen thưởng… của Tập đoàn phải thực hiện trên môi trường số. Nghiêu cứu và triển khai phần mềm Ứng dụng hình thức định danh và xác thực qua các kênh giao tiếp trên môi trường số với khách hàng. Nghiên cứu và triển khai Sổ tay đảng viên điện tử. Nghiên cứu ứng dụng nền tảng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT) trong quản lý sản xuất các nhà máy phù hợp với đặc thù chuyên ngành; vận hành, khai thác và hoạt động sản xuất. Nghiên cứu áp dụng được các ứng dụng/dịch vụ giúp thông minh hóa hoạt động sản xuất, vận hành chuỗi cung ứng (nhà máy thông minh, logistic thông minh, nông nghiệp thông minh, năng lượng thông minh); gia tăng trải nghiệm cho khách hàng cuối (nhận diện khách hàng VIP, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng)…

Ông Lê Đình Bửu Trí – Phó TGĐ VRG phát biểu tại cuộc họp

Mục tiêu đến năm 2030, Tập đoàn thực hiện theo các chủ trương, đề mục của báo cáo tiền khả thi CĐS Tập đoàn. Hoàn thiện và mở rộng các công cụ, ứng dụng phục vụ Tập đoàn, hoạch định, thực hiện, kiểm soát và ra quyết định. Hướng tới là một hệ thống ứng dụng tập trung đa phân hệ gồm kế toán, phân tích tài chính, quản lý mua hàng, quản lý tồn kho, hoạch định sản xuất, quan hệ với khách hàng… được tích hợp trong một kiến trúc tổng thể. Tiếp tục ứng dụng công nghệ mới (AI, Machine Learning, AR/VR, IoT,…) vào các hệ thống thông tin của doanh nghiệp. Ứng dụng tự động hóa trong quy trình sản xuất thông minh, vận hành nhà máy thông minh, xử lý đơn hàng, tự động làm báo cáo, công việc hiện trường. Nâng cao năng lực, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua các ứng dụng/dịch vụ giúp thông minh hóa hoạt động sản xuất, vận hành chuỗi cung ứng và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng cuối. Tất cả các ứng dụng trong toàn Tập đoàn được triển khai trên hạ tầng điện toán đám mây. Có trung tâm dữ liệu dự phòng đảm bảo tiêu chuẩn Uptime Tier III trở lên…

VRG tổ chức tập huấn triển khai phần mềm đánh giá Bộ chỉ số chuyển đổi số của các doanh nghiệp thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (DBI), vào ngày 28/5. Ảnh: Vũ Phong

Phát biểu tại cuộc họp, ông Hà Văn Khương – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, TV HĐQT VRG đánh giá cao hoạt động của tổ thực hiện CĐS Tập đoàn. VRG có nhiều thuận lợi trong công tác CĐS khi lãnh đạo VRG rất quan tâm, chỉ đạo thực hiện, đó là tiền đề để thực hiện hiệu quả CĐS. VRG có 5 lĩnh vực ngành nghề, lãnh đạo Tập đoàn nên xem xét ưu tiên lĩnh vực nào thực hiện CĐS trước. Qua đó, hình thành nên những mô hình kinh doanh mới, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp để phát huy và duy trì vai trò của Tập đoàn, góp phần thực hiện thành công CĐS chung của Tập đoàn.

VRG đã triển khai Hệ thống eOffice Tập đoàn đến các đơn vị thành viên

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Lê Thanh Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG, Phó Trưởng Ban chỉ đạo CĐS Tập đoàn nhận định, tổ CĐS tiếp tục phát huy vai trò, nhiệm vụ, chức năng hoạt động trong thời gian tới. Đề nghị tổ CĐS làm rõ hơn về mục tiêu CĐS cụ thể từ các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn đến các đơn vị thành viên, để kết nối chi tiết với đơn vị tư vấn.

“Với kết quả trong thời gian vừa qua, tôi cho rằng chúng ta cần cố gắng hơn nữa, bám sát mục tiêu CĐS trong Tập đoàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để đổi mới phương pháp thực hiện. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Tập đoàn trong thời gian tới” – ông Lê Thanh Hưng, chỉ đạo.

VRG đã triển khai phần mềm Danh bạ điện tử trong toàn Tập đoàn

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG, Trưởng Ban chỉ đạo CĐS Tập đoàn đánh giá cao sự chuẩn bị và nỗ lực của tổ CĐS để tham mưu cho Ban chỉ đạo CĐS trong thời gian qua. Công tác CĐS mới mẻ nên gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên với tinh thần đoàn kết, vượt khó, Tập đoàn đã thống nhất lộ trình, cách làm phù hợp nhất.

“Tập đoàn luôn xem CĐS là nhiệm vụ quan trọng, để đưa ra chiến lược phù hợp trong từng giai đoạn để lựa chọn lĩnh vực ưu tiên, đem lại hiệu quả vượt trội. CĐS phải thống nhất, xuyên suốt, vì vậy tôi đề nghị thực hiện CĐS phải đồng nhất trong toàn Tập đoàn. Thời gian tới, Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào quản trị và vận hành với mục tiêu chất lượng, hiệu quả, tạo vị thế, đảm bảo tăng trưởng và phát triển bền vững” – ông Trần Công Kha, chỉ đạo.

TUỆ LINH