Cao su Bình Long: 8/8 nông trường tổ chức xong hội thi thợ giỏi