Cao su Tây Ninh: Hoàn thành kế hoạch ngày 8/12

CSVNO – Ngày 8/12, Công ty CPCS Tây Ninh đã khai thác hoàn thành sản lượng 10.359,968 tấn/10.350 tấn mủ của kế hoạch (KH) năm 2014. Dự kiến đến ngày 31/12/2014, công ty sẽ khai thác được 11.300 tấn, vượt 950 tấn mủ.

Ông Trương Văn Minh – Phó TGĐ Công ty CPCS Tây Ninh trao tặng giấy khen cho NT Bến Củi.
Ông Trương Văn Minh – Phó TGĐ Công ty CPCS Tây Ninh (phải) trao giấy khen cho Nông trường Bến Củi.

Trước đó, vào ngày 2/12, nhằm kịp thời khen thưởng động viên toàn thể CBCNV-LĐ NT Bến Củi – đơn vị hoàn thành KH đầu tiên của công ty, lãnh đạo công ty và ông Nguyễn Thanh Liêm – Chủ tịch Công đoàn Công ty CPCS Tây Ninh, đã đến NT Bến Củi trao tặng giấy khen kèm theo tiền thưởng cho tập thể nông trường về trước thời gian 29 ngày.

Ông Nguyễn Thanh Liêm – Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Cao su Tây Ninh trao tặng giấy khen cho Nông trường Cao su Bến Củi
Ông Nguyễn Thanh Liêm – Chủ tịch Công đoàn Công ty(trái) trao tặng giấy khen cho Nông trường Cao su Bến Củi

Nhờ quyết tâm hoàn thành KH sản lượng năm 2014 ngay từ ngày đầu, tháng đầu, kết hợp các biện pháp kỹ thuật,  đến ngày 02/12, Nông trường thực hiện được 2,.830,557 tấn, vượt 11,557 tấn, đạt tỷ lệ 100,4%, về trước KH 29 ngày. Ước tính đến 31/12 Nông trường vượt 13% KH năm. Là đơn vị hoàn thành KH sản lượng năm đầu tiên, Nông trường được Công ty thưởng 20 triệu đồng.

Tin, ảnh: Thế Trung – Mỵ Nương