hội thi thợ giỏi

Tranh suất về Dầu Tiếng!

CSVN – Chỉ còn hơn 2 tháng nữa, Hội thi Bàn tay vàng VRG lần thứ XIII sẽ diễn ra tại Cao su Dầu Tiếng. Càng về gần ngày hội lớn, không khí tranh tài

“Tập trung trên từng đường cạo”

CSVN – Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng là đơn vị đăng cai Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su cấp ngành sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Ngay

Thợ giỏi vùng biên đua tài

CSVNO – Sau NT Bãi Lau, vừa qua,  NT Suối Cát và NT Suối Đá, Công ty CPCS Sa Thầy tổ chức Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su. Mặc dù vườn

Tranh suất về Dầu Tiếng!

CSVN – Chỉ còn hơn 2 tháng nữa, Hội thi Bàn tay vàng VRG lần thứ XIII sẽ diễn ra tại Cao su Dầu Tiếng.