Đảng bộ Cơ quan VRG phát huy tốt vai trò tham mưu góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung

CSVNO – Đó là khẳng định của đồng chí Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy Cơ quan VRG, vào ngày 27/12. Dịp này, Đảng ủy Cơ quan VRG đã khen thưởng 3 Chi bộ và 25 đảng viên xuất sắc.

3 Chi bộ xuất sắc trong năm 2022 được Đảng ủy Cơ quan VRG khen thưởng

Năm 2022, Đảng bộ Cơ quan VRG thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của Tập đoàn. Tuy nhiên, Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn, tập trung triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ để hoàn thành nhiệm vụ.

Lãnh đạo Tập đoàn khen thưởng cho các Đảng viên xuất sắc

Kết quả ước thực hiện SXKD năm 2022 của VRG, cụ thể: sản lượng cao su khai thác đạt 429.852 tấn (đạt 106%), cao hơn 7% so với cùng kỳ năm trước; tiêu thụ đạt 501.322 tấn (đạt 100%); thu mua đạt 80.150 tấn (đạt 100%). Tổng doanh thu hợp nhất 28.600 tỷ đồng (đạt 101,1%); tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất 5.200 tỷ đồng (đạt 106,1% kế hoạch). Nộp ngân sách Nhà nước 4.000 tỷ đồng (đạt 127%). Thu nhập bình quân ước đạt trên 7,7 triệu đồng/người/tháng (đạt 115,4%). Các chế độ, chính sách của NLĐ được thực hiện đảm bảo và kịp thời.

Các đảng viên xuất sắc được khen thưởng

Riêng Công ty mẹ – Tập đoàn, doanh thu 3.629 tỷ đồng (đạt 101,4%), lợi nhuận trước thuế 1.500 tỷ đồng (đạt 124%), nộp ngân sách nhà nước (chưa bao gồm cổ tức chi trả cho cổ đông nhà nước) 1.610 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm và vượt thực hiện năm 2021. Tiền lương bình quân 18,9 triệu đồng/người/tháng và thu nhập bình quân 21 triệu đồng/người/tháng.

Lãnh đạo Tập đoàn khen thưởng cho các Đảng viên xuất sắc

Đảng ủy Cơ quan VRG đã chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên công tác tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Kết luận, Quy định của Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy Cơ quan VRG; tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động các chi bộ trực thuộc và toàn thể Đảng viên thực hiện chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh; lãnh đạo thực hiện quyết liệt công tác tái cơ cấu Tập đoàn; chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Chủ trì hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn đã đạt được trong năm 2022. Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn đã phát huy tốt vai trò tham mưu cùng Đảng ủy và Ban lãnh đạo Tập đoàn điều hành SXKD bám sát vào kế hoạch đã được các bộ, ngành thông qua; tích cực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, gia tăng tối đa nguồn thu, tiết giảm tối đa chi phí nhằm phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu trong năm.

Đồng chí Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu tại hội nghị

“Năm 2023, tình hình thế giới và trong nước dự báo có những thuận lợi, khó khăn đan xen. Do đó yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra cho mỗi cán bộ, đảng viên, CNV tại Công ty mẹ – Tập đoàn, đặc biệt là các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng, Phó các Ban phải nỗ lực nhiều hơn nữa; nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo; tiên phong, gương mẫu trong công việc và luôn phát huy truyền thống hào hùng của ngành cao su. Nắm vững thời cơ, lợi thế, vượt qua khó khăn thách thức để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Tập đoàn”, đồng chí Trần Công Kha, nhấn mạnh.

Toàn cảnh hội nghị
TUỆ LINH – VŨ PHONG