Đảng bộ Cao su Quảng Nam quyết tâm lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ

CSVNO – Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam thực hiện Nghị quyết Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 trong điều kiện nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự đoàn kết quyết tâm của toàn Đảng bộ và NLĐ, nhiệm kỳ qua công ty đã phấn đấu đạt được một số kết quả đáng khích lệ.

BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Hoàn thành tốt nghĩa vụ với Nhà nước

Cụ thể, diện tích cao su phát triển ngày càng mở rộng, sản lượng mủ tăng đều qua các năm, đời sống NLĐ từng bước được ổn định. Đứng trước thực trạng giá bán mủ cao su giảm mạnh, công ty đã tiết giảm chi phí trong đầu tư nhằm hạ giá thành sản phẩm, các chế độ chính sách giải quyết đầy đủ, kịp thời cho NLĐ, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các điển hình tiên tiến, hoạt động các đoàn thể có chuyển biến tích cực.

Sự nghiệp phát triển cao su trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ngày càng được mở rộng thu hút nguồn vốn đầu tư ngày càng lớn, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của tỉnh Quảng Nam nói chung và các huyện miền núi nói riêng.

Hệ thống cơ sở hạ tầng như giao thông, thủy lợi được công ty quan tâm đầu tư xây dựng, góp phần giải quyết đi lại, học hành, chữa bệnh, lưu thông hàng hóa, phát triển sản xuất cho nhân dân vùng dự án, góp phần cùng địa phương xây dựng CNH – HĐH nông nghiệp, nông thôn.          

Đến cuối năm 2019, tổng diện tích cao su của công ty là 5.889 ha, trong đó vườn cây kinh doanh là 2.992 ha, vườn cây KTCB 2.897 ha. Trong nhiệm kỳ qua, công ty đã tập trung chỉ đạo phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong việc trồng mới, chăm sóc cao su trên địa hình đất dốc đạt tỉ lệ cây sống cao, phát triển tốt, có bộ giống mới phù hợp cho vùng bão, tuy nhiên do quỹ đất quy hoạch phát triển cao su bị thu hẹp và một số diện tích đất phải chuyển sang mục đích khác nên việc trồng mới không đạt các chi tiêu nghị quyết đề ra. 

Một số chỉ tiêu công ty đã thực hiện trong 2015 – 2020, cụ thể: Sản lượng khai thác thực hiện đạt 10.471 tấn, tăng 896 tấn so với nhiệm kỳ trước. Tiêu thụ  10.424 tấn. Tổng doanh thu 317 tỷ đồng, nộp ngân sách 4,8 tỷ đồng. 

Thu nhập bình quân của NLĐ đạt gần 3,5 triệu đồng/người/tháng. Tuy thu nhập này chưa cao nhưng cũng đã góp phần giải quyết tốt việc làm ổn định cho nhân dân trong vùng dự án đảm bảo cao hơn mức lương tối thiểu vùng.

Đảng bộ công ty đã chỉ đạo làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện được tiếp tục duy trì, nhận phụng dưỡng đến trọn đời 2 mẹ Việt Nam anh hùng, ủng hộ các quỹ từ thiện với tổng số tiền 1,075 tỷ đồng. 

Song song với phát triển kinh tế, công ty đã xây dựng Quy chế phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh về công tác quốc phòng – quân sự địa phương, thành lập đơn vị tự vệ với quân số 54 cán bộ chiến sĩ. Ký kết Quy chế phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam về công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ công ty tập trung lãnh đạo củng cố, ổn định bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn từ các phòng, ban, đơn vị sản xuất được kiện toàn gắn chất lượng công việc với đời sống NLĐ và sự phát triển của công ty. Đến cuối năm năm 2019, Đảng bộ công ty chỉ còn 10 chi bộ trực thuộc có 79 đảng viên.

Ông Hà Văn Khương – UV BTV, Thành viên HĐQT VRG phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ 2020 – 2025

Trong phương hướng nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ công ty tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống NLĐ, hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Một số chỉ tiêu được công ty đặt ra trong 5 năm tới, bao gồm: Đưa diện tích cao su vào khai thác đến cuối nhiệm kỳ đạt 4.684 ha. Năng suất vườn cây tăng từ 5 – 10%/năm. Khai thác 28.600 tấn, thu mua 4.800 tấn, chế biến 33.400 tấn, tiêu thụ 33.000 tấn.

Phấn đấu doanh thu năm sau cao hơn năm trước từ 10 – 15 % trở lên. Phấn đấu lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước từ 5 – 10 % trở lên. Thu nhập bình quân của NLĐ năm sau cao hơn năm trước là 5% trở lên.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ công ty đặt chỉ tiêu phát triển 15 đảng viên trở lên. Phấn đấu xây dựng Đảng bộ đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”  trở lên trong suốt nhiệm kỳ. Có 20% chi bộ trực thuộc đạt “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trở lên, không có chi bộ yếu kém. 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ trong đó trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

MINH NHIÊN, Ảnh: CTV