Công đoàn cần tuyên truyền, tham gia cổ phần hóa

CSVN – CĐ Cao su VN vừa ban hành Công văn số 410/CV-CĐCS gửi CĐ các công ty, đơn vị trực thuộc, yêu cầu tổ chức CĐ tuyên truyền, tham gia công tác cổ phần hóa (CPH) của VRG.
CNLĐ NT Sông Giêng (Cao su Bình Thuận) tìm hiểu thông tin về ngành trên Tạp chí Cao su. Ảnh: Tùng Chu.
CNLĐ NT Sông Giêng (Cao su Bình Thuận) tìm hiểu thông tin về ngành trên Tạp chí Cao su VN. Ảnh: Tùng Châu

Theo đó, thực hiện chủ trương của Chính phủ và theo đề án tái cơ cấu, VRG đang tiến hành CPH Công ty mẹ và các công ty con. Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả SXKD của VRG và các đơn vị thành viên.

Trong công tác CPH, lãnh đạo VRG đã có nhiều biện pháp quyết liệt nhằm đảm bảo giá trị, lợi ích doanh nghiệp (DN) và quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động (NLĐ). Trước chủ trương và tình hình hiện nay, với vai trò của tổ chức CĐ, CĐ Cao su VN yêu cầu CĐ các công ty và đơn vị trực thuộc tập trung tuyên truyền, tham gia vào các nội dung sau:

Tuyên truyền, phổ biến về nội dung CPH đến với NLĐ. Đây là chủ trương của Chính phủ, lãnh đạo VRG trong chương trình tái cơ cấu DN. Đẩy mạnh tuyên truyền để NLĐ hiểu rõ, hiểu đúng CPH không phải là tư nhân hóa. Sau CPH thì Nhà nước vẫn nắm quyền chi phối, tránh tư tưởng hoang mang về việc làm, đời sống của NLĐ…

Các cấp CĐ tham gia với chính quyền xây dựng phương án CPH, xác định giá trị DN, đặc biệt là phương án sắp xếp lao động trước, trong và sau CPH. Cụ thể như: thống kê chính xác số lượng lao động để xác định số lao động được mua cổ phần (CP) ưu đãi. Sau khi xác định được giá trị DN, sắp xếp và bố trí lực lượng lao động để giải quyết việc làm, thu nhập và đời sống của NLĐ.

Tham gia xác định các quỹ còn lại để chia cho NLĐ mua CP ưu đãi. Tham gia cùng chính quyền giải quyết các chế độ chính sách cho NLĐ đúng với quy định của pháp luật. Kịp thời giải thích những vấn đề NLĐ hiểu chưa rõ về CPH nhằm tạo sự đồng thuận trong CNLĐ.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là vận động CNLĐ mua và giữ CP ưu đãi để đảm bảo lợi ích ổn định, quyền lợi lâu dài. Đồng thời, tham gia cùng chính quyền xây dựng phương án tổ chức SXKD, chăm lo đời sống CNLĐ sau khi CPH. Cùng với đó, sắp xếp lại bộ máy tổ chức CĐ, xác định nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với mô hình CPH.

C.Đ