Thủy điện VRG Bảo Lộc phấn đấu thu nhập 18 triệu đồng/người/tháng

CSVNO – Đây là chỉ tiêu đưa ra tại Hội nghị Người lao động Công ty CP Thủy điện VRG Bảo Lộc năm 2016, tổ chức ngày 29/4.

>> Thủy điện VRG Bảo Lộc chia cổ tức 16%

ông Đỗ Hữu Phước - Trưởng Ban Xây dựng cơ bản VRG, Chủ tịch HĐQT Công ty
Ông Đỗ Hữu Phước – Trưởng Ban Xây dựng cơ bản VRG, Chủ tịch HĐQT Công ty trao thưởng cho NLĐ

Năm 2015, Công ty CP Thủy điện VRG Bảo Lộc đạt được các chỉ tiêu chính: Sản lượng điện thương phẩm 132,6/128 triệu Kwh (đạt 104% kế hoạch). Doanh thu bán điện 144/118 tỉ đồng (đạt 120,8% kế hoạch). Lợi nhuận trước thuế 67,4/44,6 tỉ đồng (đạt 151%). Thu nhập bình quân gần 20 triệu đồng/người/tháng. Công ty chia cổ tức 16%.

Ngoài việc chăm lo đời sống vật chất, công ty đã không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động. Tại hội nghị, lãnh đạo đơn vị và đại diện người lao động đã ký thỏa ước lao động tập thể năm 2016, trên cơ sở bổ sung. sửa đổi thỏa ước lao động năm 2015 theo nguyện vọng của CNVC LĐ trong công ty.

Ông Nguyễn Lập - TGĐ Công ty tặng Bằng khen cho
Ông Nguyễn Lập – TGĐ Công ty (giữa) tặng Giấy khen cho 4 tập thể Lao động tiên tiến.

Với những kết quả đạt được trong năm 2015, VRG đã tặng Bằng khen Tập thể lao động xuất sắc năm 2015 cho công ty. Công đoàn Cao su VN tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích thi đua lao động xuất sắc 3 tháng cuối năm.

Ông Hồ Ngọc Phương - Phó TGĐ Công ty tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích lao động xuất sắc năm 2015.
Ông Hồ Ngọc Phương – Phó TGĐ Công ty (thứ 4 từ phải qua) tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích lao động xuất sắc năm 2015.

Công ty đã đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với sản lượng điện thương phẩm 128 triệu Kwh, doanh thu bán điện 131 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 61 tỷ, nộp ngân sách Nhà nước 26 tỷ đồng, thu nhập bình quân 18 triệu đồng/người/tháng. Dự kiến công ty chia cổ tức 10%.

Ngọc Cẩm.Ảnh: Tuấn Anh