năm 2016

Cao su Mang Yang tái canh 1.000 ha cao su năm 2016

CSVN – Thông tin này được đưa ra tại buổi làm việc giữa lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang với Ban Quản lý Kỹ thuật VRG. Theo đó, trong năm 2016 công ty sẽ