Thành lập Ban chỉ đạo Phát triển cao su tại các vùng

Ngày 29/9, HĐTV VRG đã ban hành các Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Phát triển cao su (BCĐPTCS) tại các vùng miền.
Cao su trồng mới tại Công ty TNHH MTV Cao su Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk.
Cao su trồng mới tại Công ty TNHH MTV Cao su Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.
  • Quyết định số 423/QĐ-HĐTVCSVN về việc thành lập BCĐPTCS tại các tỉnh vùng núi phía Bắc. Trong đó Trưởng ban là ông Trần Ngọc Thuận – TGĐ, Phó ban thường trực là ông Nguyễn Hồng Phú – Phó TGĐ.
  • Quyết định số 424/QĐ-HĐTVCSVN về việc thành lập BCĐPTCS tại các tỉnh Duyên hải miền Trung (Nam và Bắc Trung Bộ). Trong đó Trưởng ban là ông Trần Ngọc Thuận – TGĐ, Phó ban thường trực là ông Lê Xuân Hòe – Phó TGĐ.
  • Quyết định số 426/QĐ-HĐTVCSVN về việc thành lập BCĐPTCS tại các tỉnh Tây Nguyên. Trong đó Trưởng ban là ông Trần Ngọc Thuận – TGĐ, Phó ban thường trực là ông Nguyễn Văn Tân – Phó TGĐ.
  • Quyết định số 427/QĐ-HĐTVCSVN về việc thành lập BCĐPTCS tại Lào. Trong đó Trưởng ban là ông Trần Ngọc Thuận – TGĐ, Phó ban thường trực là ông Lê Minh Châu – Phó TGĐ.
  • Quyết định số 428/QĐ-HĐTVCSVN về việc thành lập BCĐPTCS tại Campuchia. Trong đó Trưởng ban là ông Trần Ngọc Thuận – TGĐ, Phó ban thường trực là ông Huỳnh Trung Trực – Phó TGĐ.
  • Ngoài ra HĐTV VRG cũng ban hành Quyết định số 425/QĐ-HĐTVCSVN thành lập Hội đồng định giá bán mủ cao su do ông Trần Ngọc Thuận – TGĐ là Chủ tịch Hội đồng, ông Lê Xuân Hòe – Phó TGĐ là Phó Chủ tịch Hội đồng.

P.V