Công tác tái cơ cấu VRG: Đúng hướng, hiệu quả

CSVN Xuân – Với những nỗ lực quyết liệt và khẩn trương trong lộ trình tái cơ cấu, VRG đã thu được những kết quả đáng ghi nhận. Những kết quả bước đầu đó đã khẳng định tính đúng đắn trong việc tái cơ cấu VRG dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ NN&PTNT. Đây cũng là tiền đề, nền tảng để VRG tiếp tục đẩy mạnh chương trình tái cơ cấu trong thời gian tới.
Ông Võ Sỹ Lực - Chủ tịch HĐTV VRG (thứ 2 từ phải qua) đón tiếp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới thăm và làm việc tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Cao su Nghệ An. Ảnh: Tuấn Anh
Ông Võ Sỹ Lực – Chủ tịch HĐTV VRG (thứ 2 từ phải qua) đón tiếp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới thăm và làm việc tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Cao su Nghệ An. Ảnh: Tuấn Anh
 Đổi mới từ mỗi “tế bào”

Báo cáo tại buổi làm việc với ông Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW về kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu và nhiệm vụ SXKD năm 2015, vào ngày 21/12, ông Võ Sỹ Lực –Chủ tịch HĐTV VRG, cho biết dự kiến lũy kế đến hết năm 2015, VRG tiến hành thoái vốn tại Công ty mẹ Tập đoàn và 18 đơn vị thành viên với giá trị thu hồi 3.116 tỷ đồng/2.808 tỷ đồng giá vốn.

Bên cạnh đó, VRG đang xây dựng chiến lược phát triển đến năm 2030 phù hợp chiến lược phát triển ngành, nhu cầu thị trường, khả năng về vốn và năng lực, trình độ quản lý. Công tác triển khai tái cơ cấu đã được VRG thực hiện quyết liệt, nhanh gọn và khoa học. Những kết quả tích cực trong hoạt động SXKD năm 2015 đã chứng minh lộ trình và phương pháp thoái vốn VRG đang thực hiện là đúng hướng, hiệu quả.

Nói về công tác tái cơ cấu, ông Võ Sỹ Lực – Chủ tịch HĐTV VRG, đánh giá: “Thành quả đầu tiên của công tác tái cơ cấu chính là sự thay đổi nhận thức và nỗ lực đổi mới từ mỗi cán bộ, nhân viên trong Tập đoàn. Cốt lõi của quá trình tái cơ cấu thành công là ở việc áp dụng phương pháp quản trị hiện đại, tạo động lực, khuyến khích sáng tạo cho người lao động, giảm tối đa khối quản lý. Ở mỗi vị trí đều có đánh giá công việc rõ ràng. Cùng với việc không ngừng tìm cơ chế, giải pháp thúc đẩy SXKD, đổi mới tư duy làm việc, tập trung nguồn lực sẽ giúp VRG tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu chiến lược, tiếp tục phát triển bền vững trong cạnh tranh và hội nhập”.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt trong năm 2016

Ban lãnh đạo VRG xác định năm 2016 tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để thực hiện công tác tái cơ cấu Tập đoàn. VRG tập trung thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ CPH doanh nghiệp theo đề án đã được Chính phủ phê duyệt. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị trong việc thực hiện tái cơ cấu, CPH, thoái vốn Nhà nước cùng với việc thực hiện nhiệm vụ SXKD được giao. Để thực hiện thành công công tác tái cơ cấu, Đảng ủy VRG sẽ chủ động quán triệt, triển khai tốt Nghị quyết của Đảng ủy Khối DNTW lần thứ II và Nghị quyết Đảng ủy VRG nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Năm 2016 VRG quyết liệt thực hiện cổ phần hóa. Ảnh: Vũ Phong
Năm 2016 VRG quyết liệt thực hiện cổ phần hóa. Ảnh: Vũ Phong

Dự báo năm 2016 còn nhiều khó khăn. VRG đưa ra kịch bản giá thành 25 triệu đồng/tấn, giá bán 26 triệu đồng/tấn nên VRG tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thành viên điều chỉnh giảm suất đầu tư.

Đồng thời tiếp tục rà soát cắt giảm chi phí, tiết giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, xen canh trên vườn cây cao su. Chú trọng tăng cường củng cố chất lượng vườn cây, chỉ trồng mới ở những khu vực đặc thù, áp dụng cơ cấu giống mới trên vùng tái canh, trồng mới. Về khai thác, VRG chỉ đạo mở rộng diện tích cạo D4, thí điểm chế độ cạo D5, D6.

Về công tác CPH trong năm 2016, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo về phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp của VRG. Theo đó, thực hiện CPH, với CTCS Bà Rịa và Tân Biên, Nhà nước nắm trên 65% vốn điều lệ. Nhà nước nắm 75% vốn điều lệ đối với Công ty mẹ – VRG (năm 2016), trong đó bao gồm 20 Công ty TNHH MTV Cao su: Bình Long, Phú Riềng, Lộc Ninh, Dầu Tiếng, Đồng Nai, Bình Thuận, Kon Tum, Krông Buk, Ea H’leo, Chư Sê, Chư Păh, Chư Prông, Mang Yang, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Hương Khê – Hà Tĩnh, Nam Giang – Quảng Nam, Thanh Hóa.

Lâm Khanh-Ngọc Cẩm-P.V