Khối Campuchia 2 vượt khó hoàn thành kế hoạch

CSVNO – Ngày 28/11, Khối thi đua Campuchia 2 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019 và ký kết giao ước thi đua năm 2020. Đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự đoàn kết, chủ động thực hiện nhiều biện pháp, kết quả năm 2019, toàn Khối đảm bảo tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ đạt yêu cầu và chăm lo cho người lao động.
Các đơn vị Khối Campuchia 2 quyết tâm hoàn thành chương trình hoạt động năm 2020
Các đơn vị Khối Campuchia 2 quyết tâm hoàn thành chương trình hoạt động đề ra trong năm 2020

Khối Campuchia 2 gồm có 10 đơn vị: Cao Su Dầu Tiếng Kratie, Dầu Tiếng Campuchia, Đồng Phú Kratie, Đồng Nai Kratie, VKETI, Chư Prông Stung Treng, Krông Buk Ratanakiri, Hoàng Anh Mang Yang K, Dầu Tiếng Việt Lào, Cao su Việt Lào.

Địa bàn phân bổ của Khối tại 2 quốc gia: Campuchia gồm 3 tỉnh Kratie, Mokunkiri, Ratanakiri và tại Lào gồm 2 tỉnh Champasak và Salavanl. Tổng số lao động toàn khối là 8.530 người, trong đó người Việt Nam 965 người.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Năm 2019, giá bán mủ cao su vẫn còn thấp, thị trường tiêu thụ sản phẩm gặp khó khăn đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của NLĐ và hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty. Nhưng toàn thể Khối Campuchia 2 đã đoàn kết, năng động sáng tạo ra sức thi đua, hăng say lao động sản xuất, vận dụng và khai thác các lợi thế, khắc phục khó khăn vượt qua thử thách, chủ động điều hành sản xuất kinh doanh một cách hợp lý.

Đặc biệt, triệt để thực hành tiết kiệm đầu tư, hạ giá thành, nên đã giữ vững sản xuất, chăm lo đời sống cho NLĐ. Từ đó, NLĐ yên tâm sản xuất đồng hành chia sẻ với đơn vị vượt qua khó khăn thử thách, tin tưởng vào sự điều hành của lãnh đạo các công ty.

Chủ trì hội nghị
Chủ trì hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, ông Trịnh Văn Hoàng – TGĐ Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Kratie, cho biết: “Toàn Khối có diện tích đang khai thác 30.226 ha, diện tích KTCB là 22.036 ha. Tổng sản lượng ước thực hiện năm 2019 là 41.908 tấn (bằng 97,8% kế hoạch).

Toàn khối đã tích cực, năng động áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất, cũng như cải tiến các máy móc để phù hợp với địa bàn thực tế, nên đã đạt được năng suất cao. Năng suất trung bình toàn khối đạt 5,44 tấn/người. Việc chi trả lương được thực hiện đầy đủ kịp thời và đúng với quy định.

Toàn khối có tiền lương bình quân đạt 5,86 triệu đồng/người/tháng. Xác định giá mủ vẫn còn thấp, nên từ đầu năm các đơn vị trong khối đã tích cực lên kế hoạch sản xuất kinh doanh sát với tình hình thực tế, bằng mọi biện pháp đã tiết kiệm triệt để và hợp lý. Kết quả năm 2019 tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ đạt yêu cầu”.

Ông Trịnh Văn Hoàng - TGĐ Cao su Dầu Tiếng Campuchia, đơn vị khối trưởng báo cáo tại hội nghị
Ông Trịnh Văn Hoàng – TGĐ Cao su Dầu Tiếng Campuchia, đơn vị khối trưởng báo cáo tại hội nghị

Hội nghị đã thông qua kết quả chấm điểm và thống nhất đề nghị danh hiệu khen thưởng cho các đơn vị trong Khối. Cao su Việt Lào và Krông Buk Ratanakiri được đề xuất tặng Cờ thi đua Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp vì có những thành tích vượt trội trong SXKD và phong trào thi đua; Dầu Tiếng Campuchia, Đồng Phú Kratie và VKETI nhận Cờ thi đua năm 2019 của VRG; Hoàng Anh Mang Yang K và Dầu Tiếng Việt Lào nhận bằng khen của VRG.

Ông Nguyễn Quang Vịnh - TGĐ Cao su Đồng Phú Kratie báo cáo tại hội nghị
Ông Nguyễn Quang Vịnh – TGĐ Cao su Đồng Phú Kratie báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, Khối Campuchia 2 đã kết giao ước thi đua và đề ra chương trình hoạt động của Khối năm 2020. Công ty VKETI làm khối trưởng và Công ty CP Cao su Việt Lào làm khối phó.

Khối Campuchia 2 ký kết giao ước thi đua năm 2020
Khối Campuchia 2 ký kết giao ước thi đua năm 2020

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Văn Thắng – Phó Ban Tuyên giáo Thi đua VRG, nhận xét: “Năm 2019 là năm vô cùng đặc biệt với VRG, khi đã tổ chức thành công chuỗi 27 sự kiện chào mừng kỉ niệm 90 năm truyền thống ngành Cao su VN. Trong đó, có sự đóng góp và tham gia nhiệt tình của các đơn vị Khối Campuchia 2. Tôi đánh giá cáo các phong trào thi đua khen thưởng của Khối. Tuy nhiên số lượng khen thưởng còn hạn chế, trong Khối chỉ có Cao su Việt Lào là thực hiện tốt nhất thi đua khen thưởng. Trong thời gian tới, đề nghị lãnh đạo các đơn vị quan tâm hơn nữa đến phong trào thi đua khen thưởng, theo phương châm thành tích đến đâu khen thưởng đến đó. Đặc biệt là công nhân lao động trực tiếp, đây là sẽ là động lực để NLĐ cố gắng phấn đấu hơn nữa, gắn bó với đơn vị”.

Ông Lê Văn Thắng - Phó Ban Tuyên giáo Thi đua VRG phát biểu tại hội nghị
Ông Lê Văn Thắng – Phó Ban Tuyên giáo Thi đua VRG phát biểu tại hội nghị

“VRG đã ra mắt bài hát truyền thống, đề nghị các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền để từng lời ca tiếng hát đi vào lao động sản xuất của NLĐ” – ông Thắng đề nghị.

TRẦN HUỲNH – ẢNH: ĐÀO PHONG