Nhiều đề tài khoa học gắn với thực tiễn

CSVNO- Là một trong những đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học, trong những năm vừa qua, Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam  đã có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học chất lượng gắn chặt với thực tiễn sản xuất , đóng góp hiệu quả vào hoạt động sản xuất chung của Tập đoàn. 
Với những thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2017 Viện vinh dự được nhận Cờ Thi đua xuất sắc của VRG trao tặng
Với những thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2017 Viện vinh dự được nhận Cờ Thi đua xuất sắc của VRG trao tặng

Ngày 27/3, Viện Nghiên cứu CSVN tổ chức Hội nghị Đại biểu Cán bộ Công chức năm 2018.

Năm 2017 là năm thứ 11 Viện thực hiện chuyển đổi cơ cấu tổ chức theo hình thức tổ chức khoa học công nghệ tự chủ. Song song với việc thực hiện công tác, nhiệm vụ được giao, toàn thể CBCC Viện đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và đạt được nhiều thành tích khả quan.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Tổng số lao động của Viện là 450 người. Tiền lương bình quân hơn 7,08 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập bình quân đạt hơn 7,5 triệu đồng/người/tháng. Với tình hình vẫn còn nhiều khó khăn, tuy nhiên Viện đã nỗ lực thích ứng và tìm các biện pháp tháo gỡ, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành.

Công tác Nghiên cứu Khoa học -Công nghệ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Viện, trong năm 2017 nhiệm vụ này được tiếp tục chú trọng theo hướng nâng cao chất lượng các công trình, đề tài nghiên cứu đồng thời kết quả nghiên cứu có thể phổ biến và gắn chặt hơn với thực tiễn sản xuất, đã đóng góp hiệu quả vào hoạt động sản xuất chung của VRG.

Nỗ lực vượt khó, đoàn kết tập thể CBCC Viện đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ được giao đóng góp vào sự phát triển chung của VRG
Nỗ lực vượt khó, đoàn kết tập thể CBCC Viện đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ được giao đóng góp vào sự phát triển chung của VRG
Đại biểu khách mời tại hội nghị
Đại biểu khách mời tại hội nghị

Về hợp tác quốc tế, đã tổ chức 17 đoàn ra với 33 lượt người đi dự hội thảo, đào tạo, tập huấn công tác tại các nước Thái Lan, Malaysia, Mỹ, Sri Lanka, Indonesia…Bên cạnh đó, Viện còn phối hợp nghiên cứu, đào tạo với Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su; Viện Nghiên cứu KHKT Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc; Khoa Nông học của Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM… Mặt khác, Viện đã nỗ lực rất lớn trong công tác tư vấn, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật. Doanh thu từ hoạt động tư vấn, chuyển giao kỹ thuật đạt 60 tỷ đồng…

Năm 2018, Viện đặt ra mục tiêu hoàn thành KH, tiếp tục đầu tư vốn cho công trình nâng cấp phòng kiểm nghiệm Trung tâm Quản lý Chất lượng Cao su Thiên nhiên đạt chuẩn phòng tham chiếu quốc gia góp phần nâng giá trị thương hiệu cao su Việt Nam. Đề xuất Tập đoàn pháp lý hóa việc ủy quyền cấp Test Certificate cho các phòng QLCL các công ty cao su…Giữ vững nhịp độ phát triển các hoạt động tư vấn, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật phục vụ sản xuất…Tăng cường hợp tác quốc tế với các tổ chức, các nước trong việc trao đổi kỹ thuật, đào tạo, thực hiện trao đổi giống đa phương với IRRDB trong đó xúc tiến hợp tác với CIRAD, Ấn Độ, Thái Lan…

Các tập thể, cá nhân được nhận bằng khen tại Hội nghị
Ông Trần Ngọc Thuận, TGĐ VRG thừa ủy quyền tặng bằng khen của Bộ NN&PTNT cho các  tập thể, cá nhân tại hội nghị

Tại Hội nghị, có 2 tập thể và 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ NN&PTNT năm 2017; 6 tập thể được công nhận “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2017 của VRG vì đã góp phần thúc đẩy phong trò thi đua ở đơn vị và VRG ngày càng phát triển, 5 tập thể và 7 cá nhân được nhận bằng khen của VRG; 12 cá nhân được nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”.  Viện cũng vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2017 của VRG.

Ông Nguyễn Tiến Đức tặng bằng khen cho các tập thể xuất sắc
Ông Nguyễn Tiến Đức, Phó TGĐ VRG tặng bằng khen của VRG cho các tập thể xuất sắc
Ông Nguyễn Tiến Đức, Phó TGĐ VRG tặng bằng khen cho các tập thể xuất sắc
Ông Nguyễn Tiến Đức, Phó TGĐ VRG tặng bằng khen cho các tập thể xuất sắc

Minh Tâm – Vũ Phong