Nhiều giải pháp định hướng phát triển khu công nghiệp

CSVNO – Ngày 20/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo lấy ý kiến Báo cáo tổng kết 30 năm xây dựng và phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế. Thứ trưởng Trần Duy Đông chủ trì Hội thảo.

Lãnh đạo VRG và đại diện lãnh đạo các khu công nghiệp VRG chụp ảnh lưu niệm với Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông

Tham dự Hội thảo, về phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế Nguyễn Thị Bích Ngọc, cùng đại diện một số đơn vị thuộc Bộ. Về phía các Ban, Bộ, ngành trung ương có đồng chí Phùng Văn Hùng – Ủy viên Thường trực Ủy ban kinh tế của Quốc hội và đại diện các Bộ: Công Thương, Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường. Đại diện lãnh đạo các địa phương, Tập đoàn kinh tế nhà nước, các Ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế các tỉnh,  thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội thảo được tổ chức nhằm nhìn lại chặng đường phát triển của khu công nghiệp, khu kinh tế trong 30 năm qua, đánh giá toàn diện kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân để từ đó đề ra những giải pháp phù hợp.

Bên cạnh các bài tham luận trình bày tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá các kết quả đạt được, tồn tại hạn chế và những bài học kinh nghiệm trong phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế tại địa phương.

Đồng thời, đánh giá những tồn tại, hạn chế về phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế trong thời gian vừa qua và các nguyên nhân cơ bản, gồm các vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước về khu công nghiệp (hoạch định chính sách; xây dựng quy hoạch; khung pháp lý cho sự phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế; mô hình tổ chức bộ máy cơ quan đầu mối quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp và khu kinh tế; sự phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương; mô hình phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế…) và tính cạnh tranh trong thu hút đầu tư của các khu công nghiệp, khu kinh tế của Việt Nam so với các nước (chính sách ưu đãi đầu tư, lao động, thủ tục…).

Từ đó, đưa ra kiến nghị những giải pháp thiết thực và đột phá nhằm xây dựng, phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi hội thảo

Trên cơ sở nội dung trao đổi tại Hội thảo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết 30 năm xây dựng và phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế và xây dựng Nghị quyết của Chính phủ để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

PHONG