thành lập

Thành lập khối thi đua cấp nông trường

CSVN – VRG vừa chỉ đạo các đơn vị thành lập khối thi đua các nông trường, nhà máy, xí nghiệp hoặc tương đương trong đơn vị mình. Theo đó, mỗi khối thi đua phải