đại hội cổ đông

Cao su Tân Biên chia cổ tức 19%

CSVNO – Ngày 15/6, Công ty CP cao su Tân Biên đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Theo đó, Cao Su Tân Biên chia cổ tức năm 2021 là

VRG Khải Hoàn chia cổ tức 110%

CSVNO – Đó là thông tin tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP VRG Khải Hoàn, được tổ chức trực tuyến vào ngày 28/6. Năm 2020 dịch bệnh Covid-19

VRG Khải Hoàn chia cổ tức 110%

CSVNO – Đó là thông tin tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP VRG Khải Hoàn, được tổ chức