đại hội cổ đông

VRG phấn đấu đạt sản lượng cao nhất

CSVN – Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020 VRG  –  Công ty cổ phần vừa qua, các cổ đông đã có nhiều ý kiến quan tâm đến các lĩnh vực kinh doanh chính

Cao su Đồng Phú chia cổ tức 50%

CSVNO – Thông tin trên được các cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên  Công ty CP Cao su Đồng Phú tổ chức ngày 18/6. Theo báo cáo

Cao su Tây Ninh: Chia cổ tức 18%/mệnh giá

CSVNO – Công ty CP Cao su Tây Ninh vừa tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 16/6. Năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn song công ty đã

Tiền lương bình quân Geru Star tăng 12%

CSVNO – Đó là thông tin tại Hội nghị NLĐ và Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP thể thao Ngôi sao Geru (Geru Star) diễn ra ngày 28/5.

Cao su Đồng Phú chia cổ tức 50%

CSVNO – Thông tin trên được các cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên  Công ty CP Cao