Thu nhập bình quân NLĐ VRG Bảo Lộc đạt 23 triệu đồng/người/tháng

CSVNO – Năm 2021 tình hình thời tiết thuận lợi, cùng với việc sản xuất chặt chẽ, sự nỗ lực phấn đấu của tập thể người lao động (NLĐ), Công ty Cổ phần VRG Bảo Lộc đã đạt vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Đảm bảo mức thu nhập bình quân NLĐ đạt 23 triệu đồng/người/tháng. 

Chủ trì Đại hội

Theo báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty vừa được tổ chức vào ngày 25/6/2022. Năm 2021, công ty đã thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau: Sản lượng điện đạt trên 135 triệu Kwh, vượt 12,3% kế hoạch, tổng doanh thu đạt trên 173 tỷ đồng, vượt 17,3% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt trên 80 tỷ đồng vượt 27,7%, nộp ngân sách trên 38 tỷ đồng. Đảm bảo mức thu nhập bình quân của 64 NLĐ công ty là 23 triệu đồng/người/tháng.

Cổ đông tiến hành bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

Có được kết quả đó là do có sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty cùng với việc tổ chức sản xuất chặt chẽ, chủ động trong mọi tình huống và có kế hoạch bố trí nhân lực hợp lý, công tác quản lý bảo đảm vận hành nhà máy an toàn, hiệu quả. Bên cạnh đó là sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty đặc biệt là bộ phận trực tiếp sản xuất.

Mặc dù trong năm, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hưởng đến không nhỏ đến công tác sản xuất của công ty. Tuy nhiên hình thời tiết tương đối thuận lợi nên sản lượng điện sản xuất thực hiện vượt kế hoạch đề ra, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều vượt so với kế hoạch được giao.

Thành viên Ban kiểm soát ra mắt tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Phạm Văn Thành – Thành viên HĐQT VRG nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực cố gắng của CB.CNVC – LĐ công ty trong năm qua. Ông nhấn mạnh: “Quan điểm của lãnh đạo Tập đoàn là sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để công ty tiếp tục duy trì phát triển trong thời gian tới. Vì thế, công ty cần có những kế hoạch phát triển ổn định, lâu dài hơn nữa để tạo được niềm tin với những cổ đông góp vốn bên ngoài. Cố gắng phân bổ lợi nhuận hợp lý để chia cổ tức cho cổ đông trong thời gian sớm nhất”.

Cổ đông tham gia đóng góp ý kiến tại Đại hội

Trong những tháng tới, công ty tiếp tục duy trì ổn định sản xuất, triển khai có hiệu quả công tác sản xuất kinh doanh, tận dụng tối đa khả năng chạy máy để tối ưu hóa doanh thu. Tiếp tục phát huy kết quả đạt được của các năm trước, công ty sẽ phát điện với công suất tối ưu nhất, tăng tỷ trọng trung bình phát điện giờ cao điểm của mùa khô so với tổng sản lượng điện mùa khô.

Phối hợp với nhà máy bậc thang trên để tính toán thủy văn lưu vực nhằm thống nhất lập qui trình vận hành, xả lũ liên hồ chứa để tận dụng tối đa lượng nước về hồ phục vụ công tác phát điện… Tiếp tục đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân nhà máy để từng bước làm chủ hoàn toàn công nghệ tiến tới tự sửa chữa, khắc phục sự cố, giảm thiểu việc thuê từ bên ngoài. Tiết kiệm tối đa những chi phí có định mức như: điện, nước, xăng dầu, vật tư… tối ưu hóa nguồn lưc hiện có, mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cao nhất có thể trong năm 2022.

Cổ đông biểu quyết thông qua các quyết nghị tại Đại hội

Đại hội cũng đã tiến hành bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát công ty. Theo đó, bà Đỗ Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty Xây dựng – Thủy lợi 4 được Đại hội tín nhiệm bầu làm Thành viên Ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Quang cảnh Đại hội

VŨ PHONG